Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför hävs bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med 29/7 hävs bevattningsförbudet. Vattna med försiktighet även fortsättningsvis.

Avgift för företag på återvinningscentralen

Från och med 2020-09-01 ska företag betala en avgift för att lämna avfall på återvinningscentralen. Vi införde då ett inpasseringssystem som registrerar företagsfordon (lätta lastbilar).

För hushåll som betalar renhållningsavgift till kommunen via sitt abonnemang ingår tjänsten att lämna grovavfall på återvinningscentralen. Eftersom detta inte ingår för företag, fakturerar vi deras besök separat.

Registreringen görs automatiskt via avläsning av bilens registreringsskylt när man kör in till återvinningscentralen. Avläsningen kopplas sedan ihop med Transportstyrelsens register. Systemet känner av om det är ett företagsregistererat verksamhetsfordon, typ lätt lastbil eller motsvarande.

Personbilar som används som tjänstebil registreras inte. Inte heller bilar som är registrerade på enskild firma.

Det är inte tillåtet att besöka anläggningen med större lastbilar för att lämna grovavfall.

Varje besök kostar 200 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras en gång per månad av SVEA Ekonomi. Har du lämnat avfall vid flera tillfällen samma månad, får du en samlingsfaktura. Faktura skickas ut i början av varje månad.

Kontakta alltid SVEA Ekonomi om du har frågor om fakturering och betalning, telefonnummer 08-735 29 59.

Företag som vill lämna grovavfall på återvinningscentralerna i Karlstad får betala den avgift som beslutats av Karlstads Energi. För närvarande är deras avgift 1 500 kronor exklusive moms.

Kontakta SVEA ekonomi, telefonnummer 08-735 29 59.

Javisst det går bra. Under en timme, oavsett hur många gånger du åker in på återvinningscentralen, betalar du bara för ett besök. Efter den första timmen debiteras du för ytterligare ett besök.

Nej, du betalar för besöket inte för hur mycket avfall du har.

Om bilen är registrerad som personbil, blir den inte registrerad och heller inte fakturerad. Om bilen däremot är registrerad som "lätt lastbil" får du betala en avgift.

Är bilen registrerad på en organisation (företag) som lätt lastbil, blir du debiterad. Man förutsätter att avfallet som finns i en företagsbil kommer från företaget.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-05-28