Till startsidan
Till startsidan

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du se några exempel på avgifter för renhållning, samtliga möjligheter kan du läsa om i dokumentet Renhållningstaxa som också ligger på sidan. Alla avgifter gäller från 1 januari 2023 och är inklusive moms.

Renhållningsavgiften består av två delar – en fast och en rörlig.

  • Fast kostnad: Grundavgiften är en fast årsavgift och betalas av samtliga hushåll, verksamheter och fritidshus.
  • Rörlig kostnad: Hämtningsavgiften är en rörlig kostnad som du som privatperson kan påverka. Den baseras på hur ofta dina sopor töms samt hur stor tunna du behöver.

När du fått ditt nya kärl för matavfall gäller abonnemang och priser nedan. Abonnemang för fritidshus väljer du senare i vår.

Abonnemangsavgift för dig som bor i villa

Grundavgift:


Småhus, en- och tvåbostadshus

1750 kr per år

Fritidshus

850 kr per år


Hämtningsavgift:
I hämtningsavgiften ingår hämtning av matavfall varannan vecka.

Storlek på kärl för restavfall:

Hämtning varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

190 liter

1346 kr per år

565 kr per år

240 liter

1659 kr per år

-

370 liter

2506 kr per år

-

Delad tunna
Om man har väldigt lite avfall kan man ha gemensamma kärl med sin granne. Man delar både kärlet för matavfall och kärlet för restavfall. Ni betalar var sin grundavgift och delar sedan på hämtningsavgiften. För att kunna dela avfallskärl med din granne behöver du göra en ansökan till oss. Ansökan om gemensamma avfallskärl

Hämtning vid verksamheter och flerbostadshus

Mer information för dig som har en verksamhet eller äger ett flerbostadshus hittar du på vår webbplats.

Hämtning vid fritidshus

Du som har ett fritidshus kan läsa mer om avgifterna för hämtning av latrin och sopor på vår webbplats.

Kompostera ditt matavfall hemma

Om du har ett beslut från miljö- och byggnämnden om att du får kompostera matavfall behöver du inte kärl för matavfall. Om du saknar tillstånd för att kompostera matavfallet behöver du skicka in en skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden. Ansökningsavgiften är 1220 kr från och med januari 2023.

Kostnaden för sophämtningsabonnemanget är den samma oavsett om du har ett kärl för matavfall eller om du väljer att själv kompostera.

Ansökan om kompostering av matavfall via e-tjänst eller blankett.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du har frågor gällande ansökan om kompostering av matavfall, telefon 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av