Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud från 7 juni
Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.
Läs mer om Bevattningsförbud från 7 juni

Farligt avfall

Avfall som kan vara farligt för hälsa eller miljö kallas farligt avfall. Det är viktigt att sådant avfall tas om hand på rätt sätt.

Gör så här om du har farligt avfall

Vissa avfallstyper är svåra att återvinna eller går inte att återvinna alls. En del av detta avfall kallas farligt avfall och måste tas om hand på särskilt sätt för att inte orsaka skador på vår miljö. För att kunna göra detta att det farliga avfallet inte är blandat med annat hushållsavfall. Ingen kan sortera blandat avfall i efterhand, det måste källsorteras.

Tänk på: läkemedelsrester lämnar du alltid till ett apotek.

Farligt avfall som du lämnar på kommunens återvinningscentral tas emot av kunnig personal som identifierar och sorterar avfallet. Tänk på deras säkerhet och se till att förpacka det farliga avfallet noga. Skriv också på förpackningen vad den innehåller om det inte finns någon etikett.

Exempel på farligt avfall

 • spillolja
 • oljefilter
 • basiskt avfall (kaustisksoda)
 • syror (till exempel saltsyra)
 • bekämpningsmedel
 • avfettningsmedel
 • batterier (till exempel från bil eller telefon)
 • fotokemikalier
 • färgrester
 • kvicksilvertermometer
 • lysrör
 • lösningsmedel

Blanda aldrig farligt avfall

Blanda inte olika slag av farligt avfall eftersom det försvårar återvinning och kan medföra risker vid hanteringen. Märk avfallet med uppgift om innehållet om det inte framgår av etiketten - eller tala om för personalen som tar emot dina burkar vad det innehåller.

Hantering av avfall för företagare

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av