Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Mellanlagring av farligt avfall

Vill du mellanlagra farligt avfall från andra verksamheter än din egen måste det först godkännas av kommunen eller av länsstyrelsen. Det är mängden avfall som avgör vem det är som godkänner.

Vad är mellanlagring av avfall?

Om du lagrar avfall som kommer från andra verksamheter än din egen är det mellanlagring. Mellanlagring innebär också att avfallet inte bearbetas innan det skickas vidare. Avfallet får lagras högst ett eller tre år vid mellanlagring beroende på hur avfallet ska tas omhand efteråt.

Anmäla till kommunen

Att mellanlagra andras farliga avfall ses som en miljöfarlig verksamhet som behöver godkännas. Lagrar du mindre än följande mängder krävs anmälan till kommunen:

  • 5 ton oljeavfall
  • 30 ton blybatterier
  • 50 ton elektriska eller elektroniska produkter
  • 30 ton impregnerat trä
  • 1 ton annat farligt avfall
  • Uttjänta motordrivna fordon där mängden farligt avfall är mindre än 50 ton.

Lagrar du större mängder än detta ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Lagring av eget farligt avfall

Lagrar du farligt avfall som uppstått i din egen verksamhet behöver det inte anmälas. Då ses det inte som mellanlagring. Men tänk på att om du transporterar avfallet själv måste du anmäla detta till Länsstyrelsen.

Kontakt

Du anmäler till kommunens miljökontor. Du når våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer på telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Ring via växeln 054-17 20 00 eller mejla: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av