Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Mellanlagring av farligt avfall

Vill du mellanlagra farligt avfall från andra verksamheter än din egen måste det först godkännas av kommunen eller av länsstyrelsen. Det är mängden avfall som avgör vem det är som godkänner.

Vad är mellanlagring av avfall?

Om du lagrar avfall som kommer från andra verksamheter än din egen är det mellanlagring. Mellanlagring innebär också att avfallet inte bearbetas innan det skickas vidare. Avfallet får lagras högst ett eller tre år vid mellanlagring beroende på hur avfallet ska tas omhand efteråt.

Anmäla till kommunen

Att mellanlagra andras farliga avfall ses som en miljöfarlig verksamhet som behöver godkännas. Lagrar du mindre än följande mängder krävs anmälan till kommunen:

  • 5 ton oljeavfall
  • 30 ton blybatterier
  • 50 ton elektriska eller elektroniska produkter
  • 30 ton impregnerat trä
  • 1 ton annat farligt avfall
  • Uttjänta motordrivna fordon där mängden farligt avfall är mindre än 50 ton.

Lagrar du större mängder än detta ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Lagring av eget farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras säkert i den egna verksamheten tills det att man gör sig av med det på ett säkert sätt. Det farliga avfallet ska hämtas på plats av ackrediterat bolag. Uppstår lite farligt avfall i verksamheten kan man köra detta till godkänd mottagare i egen regi efter att man har gjort en anmälan till länsstyrelsen.

Kontakt

Du anmäler till kommunens miljökontor. Du når våra miljö- och hälsoskyddsinspektörer på telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar.
Ring växeln 054-17 20 00 eller skicka e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av