Till startsidan
Till startsidan

Återvinningsstationer

På en återvinningsstation kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier. Från och med 1 januari är det kommunen som driver och sköter återvinningsstationerna.

Återvinningsstationer

Vi har flera återvinningstationer i kommunen. På en återvinningsstation kan du lämna förpackningar, tidningar och batterier.

Karta

På kartan kan du se var återvinningsstationer och återvinningscentralen finns i kommunen.

Karta med återvinningsstationerna i kommunen

Skötsel

Kommunen städar återvinningsstationerna ett par gånger per vecka. Vid vissa tillfällen, till exempel vid jul, blir speciellt pappersbehållarna fulla väldigt fort. Finns det ett extra behov av städning eller tömning anmäl det till oss.

Anmäl behov av städning och tömning

När töms behållarna?

Det är entreprenör som tömmer behållarna. Alla behållare töms inte samtidigt utan olika fraktioner (typ av avfall) hämtas vid skilda tillfällen. De behållare som fylls snabbare töms oftare.

Här kan du se när behållarna tömdes senast och när de töms nästa gång

Vad händer med det som du lämnar till återvinning?

På Sveriges avfallsportal Sopor.nu finns flera filmer som visar vad som händer med det som de tar emot för återvinning. Det är filmer om plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och tidningar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av