Till startsidan
Till startsidan

Kompostering av matavfall

Vill du kompostera allt ditt matavfall behöver du skicka in en anmälan till miljö- och byggnämnden om kompostering av matavfall. Det gäller även om du har en bokashi.

Kompostering av trädgårdsavfall som till exempel löv, kvistar och fallfrukt på den egna fastigheten går bra att göra utan tillstånd.

Behållaren

Kompostbehållaren ska rymma allt komposterbart avfall som uppkommer i hushållet plus strömaterial. Ett riktvärde är 100 liter per person. I en väl isolerad behållare pågår nedbrytningen även under vintern. Då kan det räcka med halva volymen. Det kan ta upp till två år för en kompost att bli färdig beroende på typ av kompostbehållare, kompostmaterial och hur komposten skötts.

Kompostering ska göras i en kompost som är skadedjurssäker. Det innebär att behållaren inte ska ha större öppningar än 5.6 mm och vara utformad så att, fåglar eller gnagare inte kan komma åt avfallet. Att kompostera är bra ur miljösynpunkt, det bidrar till att minska mängden sopor samtidigt som man får en bra produkt för att förbättra jorden.

Kompostering ska ske utan att olägenhet för omgivningen uppstår. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Ha som tumregel att ställa komposten närmare ditt eget hus än grannens.

Bokashi

Bokashi är en form av kompostering av matavfall, där vissa mikrober påbörjar nedbrytningen av matavfallet i en syrefattig miljö. Efter en tid grävs matavfallet ner i marken för att efterkomposteras.

Det finns några saker att tänka på vid kompostering med bokashi. Du måste följa instruktionerna om antal dagar som matavfallet ska stå innan det grävs ner. Det är viktigt att materialet från bokashin grävs ned djupt och täcks så att det inte kan grävas upp av djur. Under vintern behöver du kunna mellanlagra matavfallet i en varmkompost, när det inte går att gräva ned materialet. Information om mellanlagring ska beskrivas i anmälan.

Anmälan

Anmäl kompostering av matavfall via kommunens e-tjänst eller blankett. Ansökningsavgiften är 1220 kr (2023) och beslutet är giltigt tills fastigheten byter ägare eller om förhållande som legat till grund för anmälan eller beslut om undantag förändrats väsentligt.

Kontakt

Har du frågor om kompostering av matavfall kan du kontakta miljökontoret genom att skicka e-post eller ringa till kommunens växel. Telefontid alla vardagar klockan 10-12, förutom tisdagar.
Telefon: 054-17 20 00
E-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av