Till startsidan
Till startsidan

Nu inför vi sortering av matavfall

Dina potatiskal kan göra stor skillnad för miljön! Istället för att matavfallet går till förbränning ska det omvandlas till biogas. Biogasen används till drivmedel och i processen utvinns även biogödsel som används i lantbruket.

Från 1 januari 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska kunna erbjuda insamling av källsorterat matavfall. Tillsammans med Grums och Hammarö inför vi från och med årsskiftet 2023 sortering av matavfall i Forshaga kommun. Utställning av de bruna kärlen påbörjas perliminärt under februari/mars i Forshaga kommun. Det sker då områdesvis.

Vad innebär det för mig?

Som villaägare kommer du att få ett brunt kärl för matavfallet som ska stå bredvid ditt vanliga sopkärl. Du kommer även att få en hållare att ha i köket. I den sätter du papperspåsen för matavfall innan det slängs i kärlet. Papperspåsarna delar vi ut till varje hushåll.

Du som bor i bostadsrätt eller lägenhet kommer att få gemensamt kärl för matavfall i soprum eller vid uppställningsplats. Hållare för papperspåsen och papperspåsar kommer att delas ut till varje lägenhet.

Vad kommer det att kosta?

Renhållningsavgiften består av två delar – en fast och en rörlig.

  • Fast avgift: Grundavgiften är en fast årsavgift som beräknas per hushåll eller verksamhet. Grundavgift betalas av samtliga hushåll, verksamheter och fritidshus.
  • Rörlig avgift: Den rörliga delen är en hämtningsavgift som du som privatperson kan påverka. Hur stor den är beror på hur ofta dina sopor töms samt vilken storlek du har på ditt kärl för restavfall.

Om du väljer att avstå från att sortera ut ditt matavfall får du betala en större summa i hämtningsavgift. Läs mer om priser och de olika abonnemangsvalen här.

Vad händer med det utsorterad matavfallet?

Ditt matavfall samlas in av kommunens entreprenör som transporterar matavfallet till en biogasanläggning för förbehandling och rötning. Förbehandling innebär att matavfallet mals ned och späds till en pumpbar vätska som kallas för slurry. Slurryn rötas, vilket betyder att matavfallet bryts ner med hjälp av bakterier i en syrefri miljö, och bildar biogas. När matavfallet har rötats får man kvar en näringsrik rötrest som används som biogödsel.

Våra insamlade matrester är en viktig resurs då biogasen används som fordonsbränsle för bland annat bussar och bilar, samt att matproducenter använder biogödseln för att odla ny mat på åkermark.

Vi gör miljön en tjänst när vi sorterar ut vårt matavfall, eftersom användandet av fossila bränslen och konstgödsel minskar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av