Till startsidan
Till startsidan

Sortering av matavfall

Dina potatiskal kan göra stor skillnad för miljön! Istället för att matavfallet går till förbränning ska det omvandlas till biogas. Biogasen används till drivmedel och i processen utvinns även biogödsel som används i lantbruket. Från 1 januari 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska kunna erbjuda insamling av källsorterat matavfall.

Kärl utställda till flerbostadshus, verksamheter och småhus

Under 2023 har vi försett alla flerbostadshus, verksamheter och småhus med matavfallskärl. Under 2024 kommer även fritidshusen få var sitt kärl.

Vad händer med det utsorterad matavfallet?

Ditt matavfall samlas in av kommunens entreprenör som transporterar matavfallet till en biogasanläggning för förbehandling och rötning. Förbehandling innebär att matavfallet mals ned och späds till en pumpbar vätska som kallas för slurry. Slurryn rötas, vilket betyder att matavfallet bryts ner med hjälp av bakterier i en syrefri miljö, och bildar biogas. När matavfallet har rötats får man kvar en näringsrik rötrest som används som biogödsel.

Våra insamlade matrester är en viktig resurs då biogasen används som fordonsbränsle för bland annat bussar och bilar, samt att matproducenter använder biogödseln för att odla ny mat på åkermark.

Vi gör miljön en tjänst när vi sorterar ut vårt matavfall, eftersom användandet av fossila bränslen och konstgödsel minskar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av