Till startsidan
Till startsidan

Frågor och svar om matavfall

Här har vi samlat information om matavfall. Hittar du inte det du söker efter kontakta oss gärna!

Varje år slängs tusentals ton matavfall i de vanliga soporna som går till förbränning. Matavfall är en värdefull resurs som istället för att förbrännas kan användas för att producera biogas och biogödsel. Från 1 januari 2024 är det även ett lagkrav att kommunen ska kunna erbjuda insamling av källsorterat matavfall. Det bästa är dock att äta upp maten!

Renhållningsavgiften består av två delar – en fast och en rörlig. Grundavgiften är en fast årsavgift som beräknas per hushåll eller verksamhet. Grundavgift betalas av samtliga hushåll, verksamheter och fritidshus.

Den rörliga delen är en hämtningsavgift om du som privatperson kan påverka. Hur stor den är beror på hur ofta dina sopor töms samt vilken storlek du har på ditt kärl för restavfall. Läs mer om avgifter, regler och abonnemang.

Om du har ett beslut att du får kompostera matavfall behöver du inte ha ett brunt kärl. För att få kompostera matavfall behöver man skicka in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnämnden. För att bevilja kompostering krävs en kompost som är skadedjurssäker och tillräckligt stor för att rymma allt matavfall som uppkommer på fastigheten. Ansökan gäller även om man har en bokashi. Ansökan är avgiftsbelagd.

Abonnemangskostanaden för renhållning är densamma oavsett om du har ett kärl för matavfall eller om du väljer att kompostera ditt matavfall.

Du måste använda papperspåsar avsedda för matavfall. Papperspåsar som finns i exempelvis fruktdisken i affären är inte alltid gjorda för att användas för matavfall. Vill man använda andra papperspåsar än de kommunen erbjuder behöver de vara märkta att det är avsedda för matavfall.

Nya påsar finns att hämta på Kvarntorps återvinningscentral, OKQ8 i Forshaga och Återbruket i Deje. Du kan även i god tid klämma fast en tom matavfallspåse i locket på matavfallskärlet så lämnar chauffören en ny omgång påsar vid någon av de närmaste tömningarna.
Bor du i lägenhet/flerbostadshus får ni påsar av fastighetsägaren.

Javisst kan du det. Om du redan nu delar sopkärl med din granne måste ni även dela matavfallskärl annars upphör delningen. Ni betalar båda en grundavgift och delar sedan på hämtningsavgiften. Man delar alltså både kärlet med matavfall och kärlet med restavfall. För att kunna dela avfallskärl med din granne behöver du göra en ansökan till oss.  Ansökan om gemensamma avfallskärl

Syftet med det bruna kärlet är att sortera ut matavfall. Används inte kärlet så kommer det att hämtas tillbaka av renhållningsenheten och ni tilldelas ett abonnemang för osorterat avfall istället.

Ett tvåkärlssystem underlättar vid hämtning för entreprenören som slipper dubbelbemanning och gör att de kan tömma upp till dubbelt så många kärl på en dag. Du som invånare har också möjlighet att välja storlek på kärl och hur ofta du vill ha tömning av ditt restavfall.

Från 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt att sortera ut matavfall. Man kan välja på att ha ett kärl för matavfall eller så kan man kompostera sitt matavfall.
För att få kompostera behöver man skicka in en skriftlig ansökan till miljö- och byggnämnden. Ansökan om kompostering av matavfall.

Att sortera ut matavfallet från restavfallet handlar om att göra miljönytta. Man gör samma miljönytta om man sorterat ut matavfallet och lämnar till kommunen för rötning som om man varmkomposterar hemma och använder jorden. Från kommunens sida vill vi helst att matavfallet lämnas till oss för att vi ska kunna röta så mycket som möjligt, men vi vill att de som har nytta av att varmkompostera ska kunna göra det. I Forshaga kommun har vi en miljöstyrande taxa vilket innebär att om man som privatperson väljer att sortera matavfall i separat kärl och lämna matavfallet till kommunen har en miljörabatt som motsvarar kostnaden för det bruna kärlet.

Det innebär att man bara betalar för det gröna kärlet för restavfall. Likaså gäller för den som har varmkompost, man betalar bara för restavfallskärlet men har ingen miljörabatt eftersom matavfallet inte lämnas till kommunen.

Ditt matavfall kommer att tömmas var 14:e dag. Både det gröna och det bruna kärlet kommer att tömmas vid samma tillfälle. Vår sopbil har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. De tömmer en tunna i taget.
För att se när dina kärl töms gå in på länken. När töms mitt sopkärl?

Biogas är ett bränsle som kan användas som drivmedel till fordon. Biogödsel i sin tur används som gödning och växtnäring till lantbruk.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-30