Till startsidan
Till startsidan

Luften utomhus

Det finns mycket som kan påverka utomhusluften där du befinner dig.

Luftföroreningar kan leda till sjukdom

Luftföroreningar kan påverka människors hälsa genom att skapa allergier och annan överkänslighet. Luftföroreningar kan även orsaka problem med lukt.

Trafiken största orsaken till luftföroreningar

Vid all förbränning bildas kväveoxider som sedan omvandlas till kvävedioxid i luften. Den huvudsakliga källan till kvävedioxid i tätorter är trafiken. Partiklar är andra luftföroreningar som bildas vid ofullständig förbränning och kan spridas långt med luftströmmar. De bildas också då dubbdäck slits på vägbanan samt vid sandning av vägar.

Grova partiklar är färre än en hundradels millimeter i diameter. De högsta partikelhalterna på gatunivå förekommer på vårvintern (februari – april) då vägbanorna torkar upp. Det är framförallt dubbdäckens slitage av vägbanan som är orsaken men sandning och saltning bidrar också till de ökade partikelmängderna.

Fina partiklar kommer till största delen från förbränningsprocesser, till exempel utsläpp av avgaspartiklar från fordon i den lokala trafiken, från vedeldning och förbränningsanläggningar. Slitage av vägbanor bidrar också. Utsläpp i andra länder kan ha stor betydelse för bakgrundshalten.

Bensen är en så kallad flyktig organisk förening (VOC) som bland annat finns som tillsats i bensinen.​

Läs mer i IVL Svenska miljöinstitutets rapport Luftmätningar i Värmlands län 2012-2014. Pdf, 1.9 MB.

Mossa visar hur mycket tungmetaller det finns i luften

Alla mossor tar upp sin näring, vätska och även föroreningar direkt ifrån luften. Därför är mossor bra indikatorer på hur luftföroreningar sprids och anrikas i miljön. Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga har var femte år under tjugofem års tid plockat och låtit analysera husmossa från tre olika ställen i kommunen.

En provpunkt finns söder om Forshaga centrum, en mittemellan Forshaga och Deje tätorter och en punkt i Genbäcken som ligger i kommunens norra del. Analyserna talar om hur mycket tungmetaller det finns i luften och om halterna ändrats över tid.

Glädjande nog ser man en nedgång av de flesta metaller sedan dessa mätningar startade 1985 och bly är den metall som har sjunkit i koncentration mest.

Läs IVL Svenska miljöinstitutets rapport Metaller i mossa 2020, Forshaga.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av