Till starsidan
Till starsidan

Rökfria utomhusmiljöer

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria utomhusmiljöer. Exempel på sådana miljöer är lekplatser, uteserveringar och busshållsplatser.

Platser utomhus där man inte får röka

  • Områden i anslutning till kollektiva färdmedel. Det kan vara perronger, busshållsplatser och taxizoner.
  • Uteserveringar.
  • Inhägnade platser som främst är avsedda för idrott.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan vara entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer, lokaler för hälso- och sjukvård.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I miljöer som är rökfria är det inte tillåtet att röka tobak, röka vattenpipa, röka örtprodukter eller använda e-cigaretter. 

Ansvar för rökförbudet

Ansvar för rökförbudet ligger hos den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Oftast är det till exempel bussbolaget, restaurangen, caféet, vårdcentralen, kommunen.

Krav på den som ansvarar för rökförbudet

Den som ansvarar för rökförbudet måste tydligt informera om rökförbudet genom skyltning. Om någon röker trots tillsägelse om att rökning är förbjuden, får denna person avvisas. 

Ansvar för tillsyn

Miljö- och byggförvaltningen Forshaga och Munkfors har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att de ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen har telefontid vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Ring till kommunens växel: 054-17 20 00 eller skicka e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av