Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud gäller fortsatt
Uppdaterad 12 juli. Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Förbrukningen är fortfarande hög och bevattningsförbudet gäller fortsatt.
Läs mer om Bevattningsförbud gäller fortsatt

Elda med ved

Rök från vedeldning innehåller flera hälsoskadliga ämnen. Utsläpp från småskalig vedeldning drabbar framförallt astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Tänk på att det är förbjudet att elda avfall, målat eller impregnerat virke, spånplattor och liknande.

Större delen av utsläppen från vedpannor är ett resultat av att förbränningen är ofullständig. Installation av ackumulatortank, tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppsmängderna kan minska med 60–90 procent beroende på pannans konstruktion och ålder.

Störd av röken?

Enligt miljöbalkens bestämmelser får röken från vedeldning inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Idag bor vi tätt inpå varandra och det du som husägare gör, påverkar människor i din närmaste omgivning. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Om du störs av grannens vedeldning prata med din granne i första hand. Om röken är så omfattande att det finns risk för att hälsoproblem uppstår kan miljö- och byggnämnden förbjuda eldningen. Detta trots att eldningsanordningen är godkänd och trots att installationen tidigare har godkänts av miljö- och byggnämnden.

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt plan- och bygglagen göra en anmälan till miljö- och byggnämnden.

Tips till vedeldare:

Titta på röken,

  • du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder,
  • du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan,
  • om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle,
  • kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.
  • Använd torr ved, det vill säga hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt,
  • använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser,
  • småelda inte, utan hellre sällan och rejält.
  • Tillräckligt med luft och förbränningstemperaturer runt 900 °C – 1 000 °C är en nödvändighet för en optimal förbränning och ger det bästa energiutbytet.
  • Om du har vedpanna, komplettera den gärna med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av