Till startsidan
Till startsidan

Magnetfält

Magnetfält är något som finns runt oss i vår vardag och uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork och TV-apparater. Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är också exempel på elektromagnetiska fält.

Hälsorisk?

Det finns i dagsläget två identifierade områden där skadliga hälsoeffekter vid exponering för elektromagnetiska fält inte helt kan uteslutas. Det handlar dels om exponering för magnetfält från exempelvis kraftledningar och elektriska apparater men också om radiovågor från den egna mobiltelefonen.

Magnetfälten från hushållsapparater är normalt mycket lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden och innebär därför ingen hälsorisk.

Riktigt starka elektromagnetiska fält kan däremot innebära hälsorisker och kan störa kroppens nervsignaler. Det krävs då att magnetfältet är hundra hundratals gånger starkare än de som finns under de största kraftledningarna. Starka radiovågor och mikrovågor kan värma upp kroppen så mycket att de orsakar brännskador. Bland de användningsområden som finns idag utsätts inte allmänheten för så höga nivåer.

Läs mer om strålning och magnetfält på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-01-25