Till startsidan
Till startsidan

Störande lukter

Vedeldningsrök, avloppslukt, tobaksrök, matos, avgaslukt är exempel på lukter som kan verka störande när de tränger in i bostaden.

Lukter i hyreshus kan komma från grannar, trapphus eller verksamheter i eller utanför huset. Om lukten är tydlig och förekommer ofta eller under längre tid bör orsaken undersökas.

Är lukt en olägenhet?

Lukter i bostäder kan bedömas som olägenhet för människors hälsa beroende på typ av lukt, hur mycket och hur ofta det luktar. En del lukter kan komma från ämnen som är hälsofarliga. Andra lukter ger kanske inte hälsobesvär, men om den är omfattande och förekommer ofta kan den ändå i vissa fall bedömas som en olägenhet.

Orsaker till luktproblem

  • Stängda friskluftsventiler
  • Otäta ventilationskanaler
  • Installation av köksfläkt
  • Otätheter i huset
  • Trapphus
  • Lukt utifrån eller inifrån

Förebygg problem

För att förebygga problem kan du hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter uifrån.

Ansvar och kontakt

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt kontaktar du föreningen. Kommer lukten från en verksamhet, såsom en restaurang i närheten, kan du kontakta kommunens miljökontor som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare. Du når kommunens miljökontor på telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Ring via växeln: 054-17 20 00 eller skicka e-post till: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-12