Till startsidan
Till startsidan

Adresser och namnsättning

Kommunen ansvarar för att adresserna i kommunen är tillförlitliga och aktuella. Kontakta oss om du saknar eller behöver en adress till din bostad eller verksamhet.

Kommunen sätter adresser

Det är kommunen som ansvarar för att sätta namn på gator och torg men även på verksamheter som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vid namnsättning ska god ortnamnssed iakttas.

Läs mer om god ortnamnssed på Lantmäteriets webbplats.

Belägenhetsadress

Det är viktigt att en byggnad har rätt adress; en så kallad belägenhetsadress. Rätt adress underlättar för till exempel ambulans, räddningstjänst och polis att hitta fram.

En plats får en belägenhetsadress för att det finns något som behöver pekas ut på platsen. Det kan till exempel vara bostad, fritidshus, samlingslokal, företag eller industrihus. Belägenhetsadressen anger var en byggnad eller entré är belägen utan att använda koordinater.

Gatunamn används alltid i tätorter men även ibland på landsbygden. Två byggnader eller två olika entréer får inte ha samma adress. Om en byggnad har flera huvudentréer, till exempel flerbostadshus eller affärshus, ska varje sådan entré ha en unik adress.

Belägenhetsadressen används oftast i postadressen.

Postnummer

Postnummer sätter inte kommunen utan det är PostNords uppgift. PostNord får automatiskt avisering när kommunen har lagt in den nya adressen i Lantmäteriets register.

Kontakt

Saknar du adress till din byggnad? Du kanske har byggt ett hus på en avstyckad tomt eller har ett fritidshus som inte har en adress? Kontakta miljö- och byggförvaltningen som har telefontid alla vardagar klockan 10-12 utom tisdagar.
Telefon (växel): 054-17 20 00
E-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-01-27