Till starsidan
Till starsidan

Folkbokföring på lägenhet

Skatteverket folkbokför alla som bor i Sverige på en lägenhet. Lägenhet finns både i flerfamiljshus och i småhus (villor). Kommunen ansvarar för att hålla registret med lägenheter aktuellt.

Lag och statistik

Alla personer i Sverige är folkbokförda på lägenhet. Statistiska centralbyrån (SCB) kan med hjälp av folkbokföringen ta fram statistik om hushåll och bostäder automatiskt. Sådan statistik används till exempel för att planera nya bostäder och utvärdera social välfärdspolitik. 

Lägenhetens nummer

Alla lägenheter i flerfamiljshus har ett nummer som är kopplat till adressen. Numret består av fyra siffror. De två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge på våningsplanet. Detta fyrsiffriga nummer tillsammans med adressen talar om var man är folkbokförd.

Det finns inget nummer på lägenheten om det bara är en lägenhet på adressen. Det gäller de flesta småhus (villor) men också för flerbostadshus om varje lägenhet har en unik adress.

Information om lägenhetens nummer

Ägaren av ett hus med flera lägenheter är skyldig att informera sina hyresgäster om vilket nummer lägenheten har. Fastighetsägaren är också skyldig att rapportera förändringar till kommunen. Det gäller till exempel vid nybyggnation, tillbyggnader, sammanslagningar eller rivning.

Kommunens roll

Fastighetsägarna ska rapportera alla förändringar till kommunen. Kommunen registrerar förändringar i Lantmäteriets lägenhetsregister så att uppgifterna alltid är aktuella. I registret finns bara uppgifter om lägenheten, inte om personerna som bor där.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen, 054-17 20 00 (växel).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av