Till startsidan
Till startsidan

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som gör att du måste anpassa din bostad för att kunna bo kvar kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. Bidraget regleras i lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och att ansöka om bidraget kostar inget.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar som är bestående. Bidraget handlar om att möjliggöra att du i din bostad ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och ta dig in i och ut ur din bostad. Bidraget är personligt oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller bostadsrätt. För att anpassningar i hyres- eller bostadsrätter ska kunna utföras och bidrag beviljas, är en av förutsättningarna att din fastighetsägare och eventuella nyttjanderättshavare ger sitt medgivande till åtgärden utan återställningskrav.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för att anpassa och komplettera så kallade fasta funktioner, det vill säga sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Exempel på vanliga åtgärder inomhus:

 • Ta bort trösklar
 • Montera stödhandtag
 • Iordningsställa en tillgänglig duschplats
 • Bredda dörrar
 • Installera automatiska dörröppnare och specialhissar
 • Ändra höjder på köksskåp och arbetsbänkar
 • Förstärka fast belysning i kök och badrum

Exempel på vanliga åtgärder utomhus:

 • Sätta upp räcken och ledstänger
 • Utjämna nivåskillnader till entré och uteplats
 • Bygga ramper
 • Göra gångvägar hårda

Begränsningar i bidraget

När du byter bostad är det viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Vid frågor om flytt, kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Om du blivit beviljad plats/bor på ett särskilt boende kan bidrag inte beviljas eftersom boendet ansvarar för att bostaden är tillgänglig utifrån dina behov.

Bidrag beviljas inte för:

 • normalt underhåll av bostaden
 • inköp eller anpassning av lösa inventarier
 • anpassning av fritidshus

Ansökan

Ansök om bostadsanpassningsbidrag via e-tjänst eller blankett. Till ansökan bifogar du ett intyg som styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare är exempel på yrkesgrupper som kan skriva sådana intyg. Du kan med fördel bifoga en offert eller kostnadsberäkning som underlag för din ansökan.

Kontakt

Kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag finns på miljö- och byggförvaltningen. Om du har frågor eller funderingar kring bostadsanpassningsbidraget når du handläggaren via kommunens växel 054-17 20 00 eller per e-post mbn@forshaga.se.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-03-07