Till startsidan
Till startsidan

Bostadsförsörjning

Enligt lag har kommunen ansvar för bostadsförsörjningen inom sin kommun. Kommunens ansvar för att ta fram en plan för bostadsförsörjningen inom sitt geografiska område.
Den nya bostadsförsörjningsplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-12-13.

Bostadsförsörjningsplan 2022 -2027

Syftet med en bostadsförsörjningsplan för Forshaga kommun är tydligare lyfta fram bostadsbehovet kommande åren genom demografiska analyser och att skapa förutsättningar för invånare i kommunen att leva i bra bostäder. Planen lyfter också lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen, både förberedande åtgärder och genomföra åtgärder.

Kommunen har ett mål att öka befolkningen med 50 personer årligen. För att nå detta mål behöver vi fler bostäder. Med utgångspunkt från kommunens strategiska läge och attraktivitet bedöms möjligheten till inflyttning som god.

För att möta den växande befolkning behövs bland annat en långsiktig markberedskap och färdigställda detaljplaner som möjliggör en jämn byggnadstakt av bostäder. Det behöver också finnas en variation av bostadstyper och upplåtelseformer för att kunna möta behovet och efterfrågan hos befintliga och nya invånare. Kommunen har vid framtagande av planen utgått från demografiska prognoser och analyser för att beräkna bostadsbehovet de kommande fem åren.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av