Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-07-29
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen
Förbrukningen av dricksvattnet är nu stabil och därför väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med torsdag 29 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med försiktighet även i fortsättningen.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen

Bostadsplanering

Enligt lag har kommunen ansvar för bostadsförsörjningen inom sitt område. Arbetet för att ta fram ett nytt program för bostadsförsörjning pågår.

Program för bostadsförsörjning

Enligt lag har kommunens ansvar för bostadsförsörjning inom sitt geografiska område. Syftet är att ge förutsättning för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen ska även främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunens program för bostadsförsörjning gäller åren 2015-2019.

Programmet utgår från nationella, regionala och lokala mål för bostadssituationen i kommunen. Det beskriver behov av bostäder för de som idag bor i kommunen till exempel ungdomar, äldre och personer med omsorgsbehov. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation, med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Kommunen har ett mål att öka befolkningen med 50 personer årligen. För att nå detta mål behöver vi fler fler bostäder. Med utgångspukt från kommunens strategiska läge bedöms möjligheten till inflyttning som god om det finns attraktiva bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2019 Pdf, 1.6 MB.

Under 2019 började arbetet med att ta fram ett program för åren 2020-2024.

Kontakt

Nicole Nelson-Nyhrén, samhällsplanerare
Telefon 054-17200 (växel)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av