Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Bostadsplanering

Enligt lag har kommunen ansvar för bostadsförsörjningen inom sitt område. Arbetet för att ta fram ett nytt program för bostadsförsörjning pågår.

Program för bostadsförsörjning

Enligt lag har kommunens ansvar för bostadsförsörjning inom sitt geografiska område. Syftet är att ge förutsättning för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen ska även främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunens program för bostadsförsörjning gäller åren 2015-2019.

Programmet utgår från nationella, regionala och lokala mål för bostadssituationen i kommunen. Det beskriver behov av bostäder för de som idag bor i kommunen till exempel ungdomar, äldre och personer med omsorgsbehov. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation, med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Kommunen har ett mål att öka befolkningen med 50 personer årligen. För att nå detta mål behöver vi fler fler bostäder. Med utgångspukt från kommunens strategiska läge bedöms möjligheten till inflyttning som god om det finns attraktiva bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram 2015-2019 Pdf, 1.6 MB.

Under 2019 började arbetet med att ta fram ett program för åren 2020-2024.

Kontakt

Nicole Nelson-Nyhrén, samhällsplanerare
Telefon 054-17200 (växel)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av