Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Bostadsplanering

Enligt lag har kommunen ansvar för bostadsförsörjningen inom sitt område. Arbetet med att ta fram ett nytt program för bostadsförsörjning pågår.

Program för bostadsförsörjning

Enligt lag har kommunens ansvar för bostadsförsörjning inom sitt geografiska område. Syftet är att ge förutsättning för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen ska även främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Programmet för bostadsförsörjning utgår från nationella, regionala och lokala mål för bostadssituationen i kommunen. Det beskriver behov av bostäder för de som idag bor i kommunen till exempel ungdomar, äldre och personer med omsorgsbehov. Behoven är beskrivna både utifrån dagens situation, med tanke på den förväntade befolkningsutvecklingen och den framtida demografiska strukturen.

Kommunen har ett mål att öka befolkningen med 50 personer årligen. För att nå detta mål behöver vi fler fler bostäder. Med utgångspukt från kommunens strategiska läge bedöms möjligheten till inflyttning som god om det finns attraktiva bostäder.

Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 1.6 MB.

Arbete pågår med att ta fram ett nytt program för bostadsförsörjning.

Kontakt

Nicole Nelson-Nyrén, samhällsplanerare
Telefon 054-17200 (växel)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av