Till startsidan
Till startsidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, bygga till, riva eller göra förändringar av byggnader behöver du ofta ett bygglov.

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. De beskriver den rättighet du som ägare till en fastighet har att bygga på din tomt och var byggnader får placeras. Ibland gäller särskild hänsyn för din närmiljö; det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till växtlighet och natur.

Bygglovsregler

Det är tillåtet att göra vissa byggåtgärder utan att söka bygglov. Istället räcker det med en anmälan och ett startbesked från kommunen. Läs mer om bygglovsregler för villor och flerfamiljshus.

På Boverkets webbplats finns samlad information för dig som ska bygga nytt, om eller till.

Bra att veta inför ditt byggande

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av miljö- och byggnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (PBL).

När du vill ändra bärande konstruktioner i en byggnad, installera eller ändra eldstäder, rökkanaler, hiss, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp, ska detta anmälas till kommunens miljö- och byggförvaltning. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet ska anmälas. Praktisk information om detta hittar du på sidorna Bygglovsprocessen och Bygga utan bygglov, anmälningsplikt. Under övriga sidor i menyn hittar du samlad information om till exempel rivningslov , strandskydd och kaminer och eldstäder.

Ska du bygga nytt hus i ett område där det inte finns kommunalt avlopp krävs särskilt tillstånd för enskilt avlopp. Läs mer om eget avlopp.

Om du har en funktionsnedsättning som innebär att din bostad behöver anpassas kan du söka bidrag för detta. Läs mer om bostadsanpassning.

Invänta startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett beslut om startbesked från kommunen. Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har lämnats in och beslutats vara fullständig. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kan detta medföra en straffavgift i form av en byggsanktion som i vissa fall kan ligga på flera tiotusentals kronor.

Har du byggt klart?

Ansök om slutbesked via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka in din ifyllda kontrollplan och eventuella andra handlingar som framgår av ditt beslut, innan du tar din åtgärd i bruk. Tar du din åtgärd i bruk utan att ha fått ett slutbesked från kommunen kan du få en straffavgift i form av en sanktionsavgift. Vi är tacksamma över att få ett meddelande även om det inte blev något byggande, så att vi kan avsluta ditt ärende.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av