Till startsidan
Till startsidan

Färdigställandeskydd och byggfelsförsäkring

Det ska finnas ett färdigställandeskydd när konsumenter låter bygga hus. Kravet på en byggfelsförsäkring togs bort 2014.

Färdigställandeskydd

Färdigställandeskyddet träder in om ett byggföretag eller en entreprenör går i konkurs eller av något annat skäl inte klarar av att bygga klart huset. Skyddet täcker även kostnader för att avhjälpa fel som upptäcks i slutbesiktningen. Ett färdigställandeskydd kan bestå av en försäkring eller en bankgaranti.

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkringen är till för att täcka kostnader som kan uppstå för att avhjälpa eventuella fel i husets konstruktion, material och utförande. Försäkringen gäller i tio år efter godkänd slutbesiktning. Den är knuten till huset, vilket gör att även senare ägare har nytta av den. Kravet på en byggfelsförsäkring togs bort 2014 och är alltså valfritt.

Färdigställande- och byggfelsförsäkringar erbjuds av specialinriktade försäkringsbolag.

Bankgarantier utfärdas av banker.

Vem ordnar skydd och försäkring?

Färdigställandeskyddet tecknas i regel av entreprenören. I standardkontraktet står att denne ska överlämna färdigställandeskyddet till dig innan bygget påbörjas.

Vad gäller byggfelsförsäkringen väljer du själv om du önskar en sådan eller inte. I så fall är det du som byggherre som ska se till att den tecknas.

Kontrollera noga att skyddet finns

Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän miljö- och byggförvaltningen har sett bevis på att färdigställandeskydd finns. Lagkravet på byggfelsförsäkring togs bort 2014 (SFS 2014:227).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-26