Till startsidan
Till startsidan

Grannars möjlighet att påverka

Som berörd granne har du möjlighet att påverka innan ett beslut tas. Du kan även ha möjlighet att överklaga ett taget beslut.

När kan du påverka

Om en lovansökan avviker från den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller, eller om en ny byggnad ska uppföras utanför detaljplanerat område, har du som berörd granne rätt att få en chans att säga vad du tycker innan ett beslut tas i ärendet. Handläggaren på kommunen skickar då ut en remiss till de som berörs, som innehåller väsentlig information i ärendet. Remissen finns också tillgänglig att svara på via vår e-tjänst "Lämna svar vid grannhörande". Du kan då bilda dig en uppfattning och om du vill, tycka till. Vanligtvis får du 2-3 veckor på dig att svara på denna remiss. Miljö- och byggnämnden tar ställning till alla synpunkter som kommit in innan ett beslut tas.

Du hittar byggkontorets e-tjänster, inklusive tjänsten "Lämna svar vid grannhörande" under länken E-tjänster och blanketter under rubriken Gå direkt till här på sidan.

Vem räknas som berörd granne

Om en lovansökan följer den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller behöver inga grannar höras, om inte åtgärden är placerad närmre tomtgräns än 4,5 meter. Då behövs ett skriftligt medgivande från denna granne.

Om en lovansökan kan bedömas som en liten avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser hörs i de flesta fall alla rågrannar. Detta innebär de grannar som har en tomtgräns som gränsar direkt till den fastighet som ansökan berör, eller skiljs åt endast av en väg eller gata. Beroende på vad ärendet gäller så gör handläggaren en bedömning av vilka grannar som är berörda.

Att överklaga ett beslut

Alla beslut i lovärenden överklagas till länsstyrelsen. Om du som berörd granne har yttrat dig i ett ärende där beslutet gått dig emot, får du alltid beslutet skickat till dig för kännedom. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar (besvärshänvisning) om du vill göra det. Du har tre veckor på dig att överklaga från det att du tagit emot beslutet.

Din överklagan ska skickas in till den myndighet som har tagit beslutet, men ställas till länsstyrelsen. Beslutande nämnd tar ställning till om överklagandet har kommit in i rätt tid eller inte, och skickar det sedan vidare till överprövande myndighet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-19