Till startsidan
Till startsidan

Kontrollansvarig (KA)

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du som byggherre ibland anlita en kontrollansvarig (KA).

Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnämndens arbetsplatsbesök samt slutsamråd på ditt bygge.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Det beror lite på hur omfattande och tekniskt krävande din åtgärd är samt hur stort du bygger.

Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte är du välkommen att kontakta oss på byggkontoret. Du når oss via växeln 054-17 20 00 på telefontid vardagar klockan 10-12, förutom tisdagar.

Det är krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Vem får vara kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska vara helt oberoende i förhållande till entreprenören som utför byggnationen. Entreprenören själv kan alltså inte vara kontrollansvarig. Det kan inte heller någon nära anhörig eller släkting till denne vara.

Vad gör en kontrollansvarig?

  • Den som är kontrollansvarig hjälper byggherren att ta fram en kontrollplan så att kraven i lagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventilation, låg användning av energi, krav på tillgänglighet och god utformning av bostaden. Under arbetets gång är det den kontrollansvariges uppgift att se till att kontrollplanen samt villkor och bestämmelser följs och att nödvändiga kontroller utförs, i dialog med dig som byggherre.
  • Den som är kontrollansvarig ska medverka vid det tekniska samrådet och vid bygginspektörens besök på arbetsplatsen.
  • Kontrollansvarig ska även dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
  • Kontrollansvarig ska skriva ett utlåtande över sina iakttagelser inför kommunens slutliga kontroll, slutsamrådet.
  • Kontrollansvarig kan förhindra att onödiga fel görs på bygget. Ett felaktigt utförande kan stå byggherren dyrt.
  • Förslag på kontrollansvarig (före detta kvalitetsansvarig) ska anges i ansökan om bygglov, och en särskild blankett om anmälan av kontrollansvarig ska skickas in tillsammans med din ansökan. Glöm inte underskrift från er båda!

Vem bär det yttersta ansvaret?

Det är viktigt för dig som byggherre att komma ihåg att det alltid är du som bär det yttersta ansvaret för byggets kvalitet och säkerhet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-28