Till startsidan
Till startsidan

Kontrollplan

Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för den bygg- eller rivningsåtgärd som ska göras. Om en kontrollansvarig behövs i ärendet bör byggherren ta hjälp av denna när kontrollplanen upprättas och presenteras.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument där byggherren beskriver vad som kommer att kontrolleras i ett byggprojekt. Den redogör för hur kontrollen ska utföras, vad man kontrollerar mot och vem som ska göra den. Byggherren skickar tillsammans med sin ansökan in ett förslag till kontrollplan till kommunen. Ett förslag till kontrollplan fastställs och godkänns i bygglovsbeslutet.

Det är sedan denna kontrollplan som byggherren ska använda under byggets gång och intygar allt eftersom att allt gått rätt till under byggprojektet. En underskriven kontrollplan är en del av det underlag som kommunen behöver för att utfärda ett slutbesked. Ett slutbesked behövs för att få ta byggnaden i bruk.

I kontrollplanen ska följande uppgifter finnas:

  • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse
  • Vem som ska göra kontrollerna
  • Vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggförvaltningen
  • Vilka arbetsplatsbesök som miljö- och byggförvaltningen bör göra och när besöken bör ske
  • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
  • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand 
  • Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen.

Man granskar kontrollplanen på det tekniska samrådet. Miljö- och byggnämnden beslutar om att godkänna kontrollplanen och lämna startbesked.

I enklare ärenden behövs ingen kontrollansvarig och då har man heller inget tekniskt samråd. Istället lämnar du in ett förslag på kontrollplan redan med din ansökan om bygglov. Kontrollplanen fungerar som ett dokument med kontrollpunkter som du ska använda under byggets gång för att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns.

Se följande dokument för exempel på kontrollplaner:

Kontrollplan allmän (pdf) Pdf, 374.6 kB.

Kontrollplan eldstad och rökkanal (pdf) Pdf, 88.2 kB.

Kontrollplan eldstad på befintlig rökkanal (pdf) Pdf, 76.2 kB.

Kontrollplan fasadändring (pdf) Pdf, 345.3 kB.

Kontrollplan inglasning av balkong (pdf) Pdf, 193.2 kB.

Kontrollplan takkupa (pdf) Pdf, 265.7 kB.

Kontrollplan tom mall (pdf) Pdf, 26.6 kB. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av