Till startsidan
Till startsidan

Svartbygge, olovligt byggande

Bygger du något utan att ha tillstånd för det är ditt bygge ett så kallat svartbygge. På denna sida får du hjälp med att se vad som krävs av dig som byggherre i en lovprocess enligt lag för att slippa straffavgifter (sanktionsavgifter).

Lov och startbesked

Alla åtgärder som kräver lov får inte påbörjas innan du fått ett beslut om bygglov/rivningslov, samt ett beslut om startbesked.

Åtgärder som enbart kräver en anmälan får inte påbörjas innan du fått ett beslut om startbesked.

Slutbesked

När du byggt färdigt så måste du ha ett beslut om slutbesked innan du får börja använda det du har sökt lov för eller anmält.

Sanktionsavgifter

Om du påbörjar din åtgärd utan lov och/eller startbesked ska kommunen ta ut en sanktionsavgift. Detsamma gäller om du börjar använda något innan du fått ett slutbesked.

Sanktionsavgift tas inte ut om något som olovligen har utförts rättas, det vill säga det olovligt uppförda tas bort, innan miljö- och byggnämnden behandlar ärendet. Miljö- och byggnämnden kan pröva om lov kan beviljas i efterhand men i så fall tas alltid byggsanktionsavgiften ut.

Exempel på sanktionsavgifter vid olika förseelser

Nybyggnad av en villa 200 kvm

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnationen utan bygglov och startbesked:
127 312 kronor

Tillbyggnad av en villa med 40 kvm

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnationen utan bygglov och startbesked:
32 812 kronor

Nybyggnad av en carport 30 kvm

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnationen utan bygglov och startbesked:
17 062 kronor

Installation av eldstad

Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat installation av en anmälningspliktig eldstad utan att ha anmält åtgärden och utan att ha inväntat startbesked:
5 250 kronor

Slutbesked nybyggnad av en villa 200 kvm

Byggsanktionsavgift för att ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan miljö- och byggnämnden har gett ett slutbesked:
25 462 kronor

Kontakt

Är du osäker på om du behöver ansöka om lov eller anmälan ditt bygge, kontakta byggkontoret via växeln på 054-17 20 00. De har telefontid vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Du kan också skicka e-post till: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2023-04-25