Till startsidan
Till startsidan

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd ska hållas i ärenden som kräver ett bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälan där det krävs en kontrollansvarig och det inte är uppenbart obehövligt.

Så går det till

Sökande och dennes kontrollansvarige ska närvara. I vissa fall kallas även fler personer från exempelvis räddningstjänsten eller miljökontoret.

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som utöver handlingarna vid ansökan krävs för att byggnämnden ska kunna pröva frågan om startbesked.

Punkter som diskuteras vid det tekniska samrådet:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in
  • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har kontrollerats, om samrådet avser en rivningsåtgärd
  • Behovet av att miljö- och byggförvaltningen gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder
  • Behovet av byggfelsförsäkring eller ett färdigställandeskydd
  • Behovet av utstakning
  • Miljö- och byggförvaltningens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked
  • Behovet av ytterligare sammanträden.

Miljö- och byggförvaltningen för protokoll över det tekniska samrådet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-19