Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Markanvisningar

En markanvisning är en option som ger en byggherre ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om genomförande av ny bebyggelse inom ett visst markområde som kommunen äger.

Markanvisning behandlas i lag 2014:899 om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Om markanvisningar

Med markanvisningar ska kommunen åstadkomma en jämn produktionstakt i bostadsbyggandet, en god arkitektur och en attraktiv gestaltning. Det ska också ge en variation av byggande som bidrar till innovation och utveckling, att bostäder och verksamheter uppnår en hög standard till rimlig kostnad och att tillvarata byggherrars och andra aktörers intresse av att delta i utvecklingen.

Kommunens riktlinjer för markanvisning

Kommunens riktlinjer för markanvisning innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för exploatering, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättningar.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av