Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Hundar

I de lokala ordningsföreskrifterna för Forshaga kommun finns ett antal regler för hund på offentliga platser, vid kommunala bad och friluftsanläggningar.

Regler för hundar

Lokala ordningsföreskrifter:

 1. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och kyrkogårdar.
 2. Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inom detaljplanelagt område. Detta gäller vägar, gator, torg, gång- och cykelvägar, park- och naturområden, oftast i tätorterna.
 3. Hundar ska hållas kopplade vid friluftsanläggningar och särskilt markerade motionsspår vid Sisugården, Forshaga hembygdsgård och Deje skidstuga.
 4. Under perioden 15 maj till och med den 15 september ska hundar hållas kopplade vid kommunala badplatser. Under samma tidsperiod får hundar heller inte bada vid dessa badplatser.
 5. Förorening efter hund ska omedelbart plockas upp på platser angivna i punkt 1-4 ovan.
 6. Hundar får inte vistas i uppmärkta och anlagda skidspår. Skidåkare med draghund får endast använda skidspåren vid Forshaga hembydsgård.

Rastplatser för okopplade hundar

För den som vill träna eller rasta sin hund okopplad på offentlig plats finns två områden:

 • Näset
 • Hockeygatan (område Berghaget)

Tre områden som inte är offentliga men ändå i närheten av tätororterna:

 • Sandviksvägen (grönyta nära Forshaga hembygdsgård)
 • Sisugården (grönyta intill parkeringsplatsen)
 • Industrivägen (asfalterad yta)

Kartor

Alla områden i texten ovan är markerade med rosa på kartorna:


Lagen om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger att den som är ägare till en katt eller hund ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter, som att till exempel vara skrämmande. Det är du som djurägare som har ansvaret för din hund eller katt och allt som denne orsakar.

Vidare står det i 36 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att husdjur ska förvaras och skötas på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår.

Alla hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt mellan den 1 mars och 20 augusti. Under resten av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Störningar

Störs du av hundskall ska du i första hand prata med hundägaren. Om störningen kvarstår kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen och berätta hur du blir störd. Du bör då kunna berätta ungefär hur ofta och hur länge hunden eller hundarna skäller.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen har telefontid alla vardagar klockan 10-12 utom tisdagar.
Telefonnummer: 054-17 20 00 (kontaktcenter)
E-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av