Till starsidan
Till starsidan

Skadedjur

Skadedjur är djur och insekter som kan orsaka en smittorisk eller annan hälsorisk. Normalt hör inte grävlingar, fåglar och katter dit.

Kommunen har inga skadeutrotare. Har du problem med skadeinsekter eller råttor ska du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Ofta har man ett avtal med något sådant företag genom sin hemförsäkring.
 
Övriga djur är man skyldig att skydda sig mot själv. Genom frivilliga insatser av jägare så finns möjlighet att få hjälp med att fånga in exempelvis grävlingar om de gräver under hus, så att det finns risk för att delar av huset blir förstört. Uppgrävda gräsmattor och liknande är något som vi måste räkna med när vi bor i närheten av skog.

Dessa jägare som har tillstånd att skjuta inom tätbebyggt område kan också ibland skjuta av fåglar som finns i större mängd i vissa områden. Detta sker aldrig på våren.

Du hittar mer information om djur som kan upplevas störande i din boendemiljö samt eventuella åtgärder som kan göras, under rubrikerna Skyddsjakt och Husdjur.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-25