Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Fåglar

Miljö- och byggförvaltningen får ofta in klagomål om vilda fåglar. Fåglarna utgör i de flesta fall inte någon olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening, utan det är fastighetsägarens ansvar att se till att fåglar inte kan boa sig på byggnader och dylikt.

När många fåglar samlas i tätbebyggda områden uppstår störningar genom att det smutsas ned, för oväsen och under häckningsperioder kan en del fåglar uppträda aggressivt och attackera människor.

Miljö- och byggförvaltningen anser att man av djurskyddsskäl alltid bör undvika åtgärder som kan leda till att fågelungar blir lämnade utan föräldrar. Avskjutning av fåglar genomförs endast i sällsynta fall, om det anses absolut nödvändigt för att skydda människors hälsa. Skyddsjakt ger sällan någon märkbar effekt på lång sikt.

Tips till dig som störs

- Rensa tak och hängrännor från gamla bon.

- Gör tak och hängrännor otillgängliga genom att tex. sätta upp trådar, nät och piggar.

- Ställ inte ut soppåsen, inte heller fulla eller tömda matskålar till husdjur.

- Sköt kompost och soptunnor så att det inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.

Kan man inte utföra åtgärderna själv kan man vända sig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och kan bedöma vad som ska göras, tex. sätta upp nät och trådar som hindrar fåglar från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.

Även olika skrämselmetoder kan användas såsom rovdjursatrapper som skrämmer fåglar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2019-02-14


Lindha Rothen
Förvaltningssekreterare miljö och bygg
054-172035