Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Hållbarhetsstrategi för miljö och klimat

Under 2017 fastställdes en ny hållbarhetsstrategi för miljö och klimat. Denna ersätter den tidigare klimat- och energistrategin från 2009.

Kommunens åtgärdsplaner i klimat- och energistrategin från 2009 har löpt ut och följts upp. Resultatet av detta blev en helt ny övergripande hållbarhetsstrategi för miljö och klimat som inkluderar miljö, energi och klimat.

Syftet med denna strategi är att den ska utgöra grunden för ett strukturerat långsiktigt hållbart miljö- och klimatarbete inom hela organisationen. På vissa områden tas särskilda planer fram, såsom avfallsplan och kemikalieplan, och naturvårdsplanens åtgärder ligger med i strategin, men finns också som en särskild plan.

Genom att arbeta enligt denna hållbarhetsstrategi bidrar Forshaga kommun till att FN:s globala hållbarhetsmål, nationella miljömål, såväl som Värmlandsstrategins miljörelaterade miljömål, kan uppnås.

Forshaga kommun har ett övergripande klimatmål om att vara klimatneutrala 2030.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-05-25 av