Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Värmepump

Värmepumpen hämtar lagrad solenergi från mark, luft eller vatten och ger värme inomhus och till varmvatten.

Anmäl till miljö- och byggförvaltningen

Du behöver inget bygglov för att sätta in en värmepump. Däremot ska alla värmepumpar som tar värme från berg, jord, grund- eller ytvatten anmälas enligt miljöbalken innan de installeras. Du gör din anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

I vissa fall krävs tillstånd, till exempel i delar av Mölnbacka. Inom den inre skyddszonen för dricksvattentäkten i Visten är det inte tillåtet att i mark eller vatten förlägga kollektorslang som innehåller köldbärarvätska med frostskyddsmedel.

Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller.

Anmälan av värmepump

Blankett för anmälan av värmepump hittar du under länken Blanketter och e-tjänster här på sidan. Lämna in din blankett tillsammans med en karta över fastigheten, där du har markerat borrhål alternativt kollektorslinga. Om det finns dricksvattenbrunnar eller avloppsanläggningar i närheten ska de också markeras på kartan.
 
Om du vill borra för bergvärme närmare än 10 meter från tomtgränsen ska berörda grannar informeras. Genom att lämna in en blankett med grannarnas underskrifter tillsammans med anmälan, kan du på ett enkelt sätt visa att de har fått denna information. Denna blankett finns också att hämta på länken Blanketter och e-tjänster här på sidan.

När får jag börja?

Du får inte påbörja arbetet med att installera värmepumpen innan du har fått miljö- och byggnämndens beslut. I beslutet finns speciella anvisningar som alltid bör följas. Normalt får du ditt beslut inom två veckor.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av