Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-07-10
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.
Förbrukningen av dricksvattnet är fortfarande på relativt hög nivå men eftersom den är stabil väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med fredag 10 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med stor försiktighet även i fortsättningen. Märker vi att förbrukningen återigen ökar för mycket kan vi bli tvungna att återinföra förbudet.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.

Förrättningar, avstyckningar, servitut

Genom en lantmäteriförrättning kan indelning av fastigheter ändras. En lantmäteriförrättning kan också innebära att en fastighet får en viss typ av rättighet.

Förrättningar

Hos Lantmäteriet kan du ansöka till exempel om att

  • föra över mark från en fastighet till en annan
  • skapa, ändra eller ta bort en samfällighet
  • stycka av en bit mark till en ny fastighet
  • klyva en fastighet i två eller flera fastigheter

Lantmäteriet om förättningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servitut och ledningsrätt

Servitut och ledningsrätt är rätt för en fastighet att använda någon annans mark. Till exempel rätt att använda väg, vatten eller ledning som går över en annan fastighet.

Lantmäteriet om servitut och nyttjanderättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-04 av

Sidan uppdaterad:

2019-11-04