Till starsidan
Till starsidan
Skiss på Klarälvsbadet

Konstnärlig gestaltning i nya Klarälvsbadet

Forshaga kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning i kommunens nya simhall, Klarälvsbadet.

Den nuvarande simhallen i Deje byggdes av Ulleruds kommun år 1972. I november 2021 beslutade Forshagas kommunfullmäktige att bygga en ny simhall. Den nya simhallen beräknas vara färdig för invigning hösten 2023.

Simhallen är populär med många olika aktiviteter för alla åldrar. Omkring 35 000 personer besöker simhallen varje år. I antalet besökare ingår både allmänhet och elever i kommunens simundervisning.

Lämna in en intresseanmälan för konstnärlig gestaltning

I Forshaga kommun tillämpas enprocentsregeln. Det innebär att vid om- och tillbyggnation ska en procent av projektkostnaden användas till konstnärlig gestaltning.

Nu bjuder vi in konstnärer till att lämna intresse för konstnärlig gestaltning i Klarälvsbadet.

Skicka in intresseanmälan på e-Avrop.com

Forshaga kommun använder sig av upphandlingsverktyget e-Avrop. I e-Avrop finns alla dokument om hur processen går till samt mer information om uppdraget. Genom tjänsten sker all kommunikation med kommunen.

Du hittar uppdraget bland aktuella upphandlingar i e-Avrop.

Alla med en konstnärlig utbildning eller minst tre års yrkeserfarenhet som konstnär är välkomna att skicka in en intresseanmälan för att visa intresse om uppdrag att utföra den konstnärliga gestaltningen.

Sökanden ska

 • vara professionellt verksam konstnär
 • ha konstnärlig högskoleutbildning eller varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år
 • ha uppvisat hög kvalitet i sina konstnärliga uttryck
 • ha erfarenhet av att arbeta med konst i offentlig miljö
 • kunna uppvisa exempel på högkvalitativa platsspecifika verk, tillfälliga eller permanenta.
 • vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt.

Utifrån intresseanmälningarna kommer minst två konstnärer att erbjudas skissuppdrag.

Ansökningsperiod

Intresseanmälan ska vara inskickad senast 2022-08-08. Intresseanmälan som inkommer efter ansökningstidens utgång får ej prövas.

I början av september tilldelas två eller tre konstnärer skissuppdrag. Skisserna för den konstnärliga gestaltningen ska vara inlämnade senast den 1 november 2022. Tilldelning av skissuppdrag till två eller tre konstnärer 2022-09-02. I slutet av november tas det slutgiltliga beslutet om vem som får uppdraget om att utföra den konstnärliga gestaltningen i Klarälvsbadet.

Kontakt

I e-Avrop finns all dokumentation om utlysning samt möjlighet att kontakta de ansvariga för utlysningen. Alla frågor om utlysningen hänvisas till systemet e-Avrop, inga frågor besvaras via e-post eller telefon.

Vi ser att den konstnärliga gestaltningen lutar sig på några av de ledord som vi listar nedan. Då flottningen och älven är en central del av Forshagas historia visar vi även i byggnadens entréfasad upp kopplingar till just flottningen.

 • Klarälven
 • flottning
 • skog
 • lekfullhet
 • nyfikenhet
 • modig
 • rörelse
 • respekt
 • varmt välkommen

Miljön i en simhall ställer högre krav på material. Konstnären behöver därför ta hänsyn till att verket ska klara fukt och temperaturskillnader.

I simhallen finns två områden lokaliserade för konstnärlig gestaltning. Konstnären kan välja att arbeta med ett av de två områdena eller med båda.

Område 1
Poolområde, vägg ovanför fönster.
Väggyta mellan pelare är cirka 5,7 meter breda och 4,2 meter höga. Totalt är det fyra väggfack.

Område 2
Området i entrén, två olika väggar.
Vägg 1 - höjd: 1669 millimeter, bredd: 3489 millimeter
Vägg 2 - höjd: 1902 millimeter, bredd: 2193 millimeter

Skiss för poolområde i Klarälvsbadet

Skiss över område 1 för konstnärlig gestaltning, poolområde. Mått mellan pelarna, bredd: cirka 5,7 meter höjd: cirka 4,2 meter.

Skiss på vägg i Klarälvsbadet, område 2

Skiss över område 2 för konstnärlig gestaltning, vägg 1 i entrén på Klarälvsbadet, höjd. 1669 millimeter, bredd: 3489 millimeter

Skiss på vägg i Klarälvsbadet, område 2

Skiss över område 2 för konstnärlig gestaltning, vägg 2 i entrén på Klarälvsbadet, höjd: 1902 millimeter, bredd: 2193 millimeter

Den totala budgeten för de konstnärliga gestaltningarna är 1 374 000 kronor inklusive arvode för skissuppdragen. Får flera konstnärer uppdrag att göra verk inom området så delas budgeten upp på de medverkande konstnärerna. Kostnader för produktion av konstverk, arvode, eventuellt markarbete, belysning, frakt, montering, boende och resekostnader samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget.

Beslut om vem som får skissuppdrag för konstnärlig gestaltning samt det slutliga beslutet om gestaltningen i Klarälvsbadet står kommunens Rådet för konstnärlig gestaltning för.

Rådet består av Kulturchef/sakkunnig konst, kulturutvecklare/sakkunnig konst, fastighetschef, en politiker från arbetsutskottet, en badmästare, projektledare konst/sakkunnig konst – Region Värmland.

Vid bedömning av intresseanmälningar tas följande i beaktande av rådet:

 • Möjlighet till genomförande inom angiven budget
 • Estetiska och konstnärliga aspekter
 • Tolkning av uppdraget
 • Underhållsaspekter, tekniska lösningar och hållbarhet

För att hämta dokumenten och för att lämna ansökan behöver du registrera ett konto på e-avrop.com. Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista ansökningsdag.

Läs guiden om hur du registrerar ett konto på e-Avrop.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av