Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud gäller fortsatt
Uppdaterad 12 juli. Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Förbrukningen är fortfarande hög och bevattningsförbudet gäller fortsatt.
Läs mer om Bevattningsförbud gäller fortsatt

Båten och hamnen

Du som båtägare kan bidra till att minska mängden av föroreningar i miljön genom att undvika att måla din båt med skadlig båtbottenfärg, ta hand om toalettavfall och annat avfall. Detta kan göra stor skillnad.

Tips och råd

- Välj det bästa bränslet. De skadliga utsläppen av kolväten minskar med 80-90% med alkylatbensin jämfört med vanlig 95-oktanig bensin.

- Välj biologiskt nedbrytbar olja till din motor. Det finns miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga hos din återförsäljare.

- Välj en ny 4-taktsmotor när du byter motor. De har bättre verkningsgrad och släpper ut mindre avgaser än gamla 2-taktsmotorer.

- Ta hand om din motor. Serva den årligen och byt ut slitna delar. Det minskar risken för läckage av bränsle och avgaser. Det kan också minska bränsleförbrukningen.

- Välj inte båtbottenfärger som innehåller kemiska bekämpningsmedel. Det är skadligt för vattenlevande organismer.

- Välj miljömärkta hushållskemikalier. Båtens disk-, bad- och tvättavlopp går ofta orenat direkt ut i vattnet. Väljer du fosfatfria produkter så bidrar du till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav. Överdosera inte.

- Välj miljömärkta båtvårdsprodukter om det är möjligt.

- Lämna avfall för återvinning, och farligt avfall på kommunens återvinningscentral. Det gäller bl.a. båtbatterier, spillolja och oljefilter. Oljigt slagvatten hör hemma i samma kärl som spilloljan.

- Töm toaletten i land. Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av