Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Båten och hamnen

Du som båtägare kan bidra till att minska mängden av föroreningar i miljön genom att undvika att måla din båt med skadlig båtbottenfärg, ta hand om toalettavfall och annat avfall. Detta kan göra stor skillnad.

Tips och råd

- Välj det bästa bränslet. De skadliga utsläppen av kolväten minskar med 80-90% med alkylatbensin jämfört med vanlig 95-oktanig bensin.

- Välj biologiskt nedbrytbar olja till din motor. Det finns miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga hos din återförsäljare.

- Välj en ny 4-taktsmotor när du byter motor. De har bättre verkningsgrad och släpper ut mindre avgaser än gamla 2-taktsmotorer.

- Ta hand om din motor. Serva den årligen och byt ut slitna delar. Det minskar risken för läckage av bränsle och avgaser. Det kan också minska bränsleförbrukningen.

- Välj inte båtbottenfärger som innehåller kemiska bekämpningsmedel. Det är skadligt för vattenlevande organismer.

- Välj miljömärkta hushållskemikalier. Båtens disk-, bad- och tvättavlopp går ofta orenat direkt ut i vattnet. Väljer du fosfatfria produkter så bidrar du till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav. Överdosera inte.

- Välj miljömärkta båtvårdsprodukter om det är möjligt.

- Lämna avfall för återvinning, och farligt avfall på kommunens återvinningscentral. Det gäller bl.a. båtbatterier, spillolja och oljefilter. Oljigt slagvatten hör hemma i samma kärl som spilloljan.

- Töm toaletten i land. Sedan 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-01-24