Till startsidan
Till startsidan

Båten och hamnen

Du som båtägare kan bidra till att minska mängden av föroreningar i miljön genom att undvika att måla din båt med skadlig båtbottenfärg, ta hand om toalettavfall och annat avfall. Detta kan göra stor skillnad.

Tips och råd

  • Välj det bästa bränslet. De skadliga utsläppen av kolväten minskar med 80-90% med alkylatbensin jämfört med vanlig 95-oktanig bensin.
  • Välj biologiskt nedbrytbar olja till din motor. Det finns miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga hos din återförsäljare.
  • Välj en ny 4-taktsmotor när du byter motor. De har bättre verkningsgrad och släpper ut mindre avgaser än gamla 2-taktsmotorer.
  • Ta hand om din motor. Serva den årligen och byt ut slitna delar. Det minskar risken för läckage av bränsle och avgaser. Det kan också minska bränsleförbrukningen.
  • Välj inte båtbottenfärger som innehåller kemiska bekämpningsmedel. Det är skadligt för vattenlevande organismer. Läs mer om båtbottenfärger på Kemikalieinspektionens webbplats under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.
  • Välj miljömärkta hushållskemikalier. Båtens disk-, bad- och tvättavlopp går ofta orenat direkt ut i vattnet. Väljer du fosfatfria produkter så bidrar du till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav. Överdosera inte.
  • Välj miljömärkta båtvårdsprodukter om det är möjligt.
  • Lämna avfall för återvinning och farligt avfall på kommunens återvinningscentral. Det gäller bl.a. båtbatterier, spillolja och oljefilter. Oljigt slagvatten hör hemma i samma kärl som spilloljan.
  • Töm toaletten i land. Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-11-24