Till starsidan
Till starsidan

Leader-projekt kring Norra Hyn

Forshaga och Kils kommun har genomfört ett projekt tillsammans med föreningar och näringsidkare för att öka tillgängligheten och attraktiviteten i området kring Norra Hyn.

Norra Hyn är en av Värmlands finaste fågelsjöar och över 210 fågelarter har observerats vid sjön. Naturvårdande insatser såsom vassröjning och restaurering av betesmark har skett tidigare. Två fågeltorn har också byggts.

​Resultat av projektet

Projektet har syftat till att förbättra informationen och framkomligheten kring Norra Hyn. Detta har inneburit att parkeringsplatser, informationsmaterial, vandringsleder, rastplatser med mera har ordnats för att underlätta för besökarna.

De som har deltagit i projektgruppen har bidragit på olika sätt. Det har handlat om allt från att rensa bort sly längs stigar, inventera växt- och djurliv, skriva texter eller ta fotografier till informationsbroschyrer. Samarbetet mellan de båda kommunerna har varit av stor vikt för det slutliga resultatet. Projekttiden var från maj 2009 - juni 2014.

​Vandringsleder

I området kring Norra Hyn finns vackra vandringsleder såsom Pilgrimsleden & botanisk vandringsled och Norra Hyn - Fågeltornsleden. Du hittar mer information om dessa under rubriken Dokument där du finner en artlista med tillhörande informationsblad.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av