Till starsidan
Till starsidan

Klimat, miljö och hållbarhet

Forshaga kommun arbetar brett med miljö- och klimatfrågor för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Forshaga kommun ska vara en förebild för andra i arbetet med miljö, klimat och hållbarhet. Ambitionen är att Forshaga ska bli en MR-kommun med fokus på att skydda, värna och främja de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att det är av yttersta vikt att arbeta med miljö- och klimatfrågor eftersom vi alla runt om i världen ska ha tillgång till ren luft, rent vatten och mat på bordet.

Miljö- och klimatplan

Forshaga kommun har en antagen miljö- och klimatplan från 2021 som sträcker sig fram till 2030. Den beskriver hur vi som kommun ska arbeta strategiskt med miljö- och klimatfrågan och bygger på fyra fokusområden: Hållbara transporter, Ansvarstagande konsumtion, Klimatsmarta bostäder och Klimatsmart mat.

Läs mer i Forshaga kommuns miljö- och klimatplan (pdf) Pdf, 714.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Klimatpolicy

Klimatpolicyn är antagen 2021 och ska visa kommunens miljö- och klimatambitioner samt utgöra grunden för miljö- och klimatarbetet. Den beskriver i stora drag inom vilka områden vi har de största utmaningarna.

Läs mer i Forshaga kommuns klimatpolicy (pdf) Pdf, 467.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Koldioxidbudget

Syftet med en budget för koldioxid är för att se hur vi ska nå Parisavtalet med dagens utsläpp och vilka utsläppsminskningar vi måste arbeta mot.

Läs mer i Forshaga kommuns koldioxidbudget (pdf) Pdf, 565.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i Forshaga kommuns koldioxidbudget - sammanfattning (pdf) Pdf, 298.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Grön infrastrukturplan

Planen är antagen 2021 och ska fungera som ett komplement till översiktsplanen och beskriver planering för hur Forshaga kommuns land- och vattenområden ska bevaras och utvecklas.

Läs mer i Forshaga kommuns grön infrastrukturplan (pdf) Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av