Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Klimat, miljö och hållbarhet

Forshaga kommun arbetar brett med frågor kring hållbarhet för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi som kommun arbetar aktivt för att bidra till Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen nås och att kommunen uppfyller alla befintliga lagkrav och andra bindande krav. Vi står inte ensamma i vårt arbete utan framsteg ska göras tillsammans inom kommunen och regionalt med andra aktörer. Forshaga kommun ska vara en förebild för andra i arbetet med hållbarhet. Vårt arbete ska visualiseras genom olika kanaler så att kommunens invånare har lätt att få information men också tips på hur de själva kan påverka och hur miljöarbetet i kommunen fortskrider.

Hållbarhetsstrategi för miljö och klimat

Vi vill arbeta mer aktivt med miljö och klimatfrågor och har därför tagit fram en hållbarhetsstrategi för miljö och klimat som antogs av Kommunfullmäktige i juni 2017.

Till hållbarhetsstrategin har en handlingsplan tagits fram för hur arbetet ska implementeras i kommunens verksamheter. Handlingsplanen visar på vilket sätt som strategin ska integreras i den ordinarie verksamheten. Detta ska göras genom att vara cerifieringsbara enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och standarden för hållbar utveckling SS 854000. Strategin innehåller fem fokusområden för att hitta en tydlig riktning:

1. Minskad klimatpåverkan med frisk luft och rent vatten

2. Internt miljö- och klimatarbete

3. Giftfri miljö

4. Värna naturen och biologisk mångfald

5. Hållbar samhällsutveckling - mark, byggande och boende

Miljö- och byggnämnden är huvudansvarig för strategin och mer om strategin och dess fokusområden går att läsa i länk här på sidan under rubriken Gå direkt till.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av