Till startsidan
Till startsidan

Klimat, miljö och hållbarhet

Forshaga kommun arbetar brett med miljö- och klimatfrågor för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ambitionen är att Forshaga ska vara en MR-kommun med fokus på att skydda, värna och främja de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att vi behöver arbeta med miljö- och klimatfrågor eftersom vi alla ska ha tillgång till ren luft, rent vatten och mat på bordet.

Miljö- och klimatplan

Forshaga kommun har en antagen miljö- och klimatplan från 2021 som sträcker sig fram till 2030 (pdf). Pdf, 714.8 kB. Den beskriver hur vi som kommun ska arbeta strategiskt med miljö- och klimatfrågan och bygger på fyra fokusområden:

  • Hållbara transporter
  • Ansvarstagande konsumtion
  • Klimatsmarta bostäder
  • Klimatsmart mat

Klimatpolicy

Forshaga kommuns klimatpolicy är antagen 2021 och ska visa kommunens miljö- och klimatambitioner samt utgöra grunden för miljö- och klimatarbetet (pdf). Pdf, 467.8 kB. Den beskriver i stora drag inom vilka områden vi har de största utmaningarna.

Koldioxidbudget

Syftet med Forshaga kommuns koldioxidbudget 2020-2040 (pdf) Pdf, 565.4 kB. är för att se hur vi ska nå Parisavtalet med dagens utsläpp och vilka utsläppsminskningar vi måste arbeta mot.

Sammanfattning av Forshaga kommuns koldioxidbudget 2020-2040 (pdf). Pdf, 298.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Grön infrastrukturplan

Forshaga kommuns gröna infrastrukturplan (pdf) Pdf, 4.1 MB. är antagen 2021 och ska fungera som ett komplement till översiktsplanen och beskriver planering för hur Forshaga kommuns land- och vattenområden ska bevaras och utvecklas.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av