Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Plan för laddinfrastruktur i Forshaga

Antalet laddbara fordon ökar på våra vägar och möjligheten att kunna ladda sitt fordon är en viktig faktor i människors val av resväg och resmål. Forshaga kommun arbetar därför med att ta fram en publik plan för laddinfrastruktur.

Underlätta etablering

Syftet med planen är att underlätta för intresserade aktörer och leverantörer att etablera sin service i vår kommun. Planen ska peka ut och ge svar på vilka områden som är lämpliga att etablera laddare på och vilka förutsättningar som råder på platsen. Planen beräknas vara klar i början av 2022.

Bidra till minskad klimatpåverkan

Klimatarbetet är en viktig del i utvecklingen av vår region. Ett av de regionala målen är ett klimatneutralt Värmland år 2030. Utöver regionala mål finns även lokala mål för Forshaga kommun att begränsa vår klimatpåverkan. Personbil och lätt lastbil står för den största delen utsläpp av koldioxid när det kommer till inrikes transporter. Här finns klimatvinster att göra.

Vad tycker du?

Dina frågor och synpunkter är värdefulla i vårt arbete med laddinfrastrukturplanen – kontakta oss gärna!

Ulrika Thorén, hållbarhetsstrateg, e-post: ulrika.thoren@forshaga.se
telefon: 054-17 22 36

Liisa Larsson, miljö- & naturvårdshandläggare, e-post: liisa.larsson@hagfors.se telefon: 0563-185 00

Ansök om stöd för att installera laddpunkt

Just nu finns flera stöd att söka för att installera en laddpunkt. Vi rekommenderar att du först tar reda på vilka frågor som ställs och vilka underlag som efterfrågas samt att du förbereder dina svar i ett separat dokument innan du påbörjar din ansökan.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan? Kontakta kommunens energi- & klimatrådgivare.

Klimatklivet – Naturvårdsverket

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Ansökningsperiod: 10–28 februari 2022.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats.

Ansök via Naturvårdsverkets e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda bilen – Naturvårdsverket

Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda. Ansökningsperiod: Så länge stödet finns kvar.

Läs mer om Ladda bilen på Naturvårdsverkets webbplats.

Rotavdrag för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du som privatperson få skattereduktion när du installerar grön teknik. Hit hör exempelvis installation av laddningspunkt för fordon.

Läs mer om rotavdrag för grön teknik på Skatteverkets webbplats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: