Till startsidan
Till startsidan

Miljö- och klimatmål

Forshaga kommun strävar efter att nå miljö- och klimatmålen, från det globala Parisavtalet ner till de lokala klimatmålen som finns i kommunens miljö- och klimatplan.

Kommunen är en viktig aktör i det lokala miljö- och klimatarbetet. Det är på lokal nivå som mycket av arbetet sker och som i sin tur ska leda till att de regionala och nationella miljö- och klimatmålen nås.

Globala mål

Parisavtalets huvudsakliga mål är att hålla den globala medeltemperaturen väl under 2,0 grader. Läs mer om Parisavtalet på Naturvårdsverkets webbplats.

Världens utsläpp ska halveras till år 2030 och vara nära noll år 2050. Agenda 2030 kallas de 17 globala mål som världens länder antagit för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen, främja fred och frihet samt lösa klimatkrisen till år 2030. Läs mer om Agenda 2030 på Globala målens webbplats.

Nationella mål

I Sverige har vi 16 miljökvalitetsmål med syfte att bidra till genomförandet av den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Läs mer om de nationella miljömålen på webbplatsen Sveriges miljömål.

Regionala mål

Värmlands energi- och klimatstrategi ska bidra till vägledning genom att peka ut riktningen och ambitionsnivån för att nå de klimat- och energimål som riksdagen har beslutat om. Värmland ska gå före och vara klimatneutrala 2030. Läs mer om Värmlands energi- och klimatstrategi på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Lokala mål

Det finns ett övergripande mål i Forshaga kommuns strategiska plan: Vi främjar minskad miljö- och klimatpåverkan. Läs mer i Forshaga kommuns strategiska plan (pdf). Pdf, 774.4 kB.

I miljö- och klimatplanen finns fyra mål eller målbilder inom områdena: hållbara transporter, ansvarstagande konsumtion, klimatsmart byggande och klimatsmart mat. Dessa fokusområden är väl sammankopplade med Värmlands energi- och klimatstrategi. Läs mer i Forshaga kommuns miljö- och klimatplan (pdf). Pdf, 714.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av