Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-03
Bevattningsförbud från 2 juni
Från och med den 2 juni är det förbud att vattna med slang eller att fylla sin pool. Bevattningsförbudet gäller tills vidare. Förbudet berör inte Mölnbacka och Olsäter.
Läs mer om Bevattningsförbud från 2 juni

Giftfri miljö

Forshaga kommun arbetar för en giftfri miljö. Detta miljömål är ett av 16 som har beslutats om på nationell nivå. Forshaga och Munkfors kommun började tillsammans att arbeta med detta under 2014.

Vad innebär miljömålet giftfri miljö?

Regeringen har sammanfattat det med följande rader: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människor hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna”.

Läget idag

Ännu saknas mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och miljö. Därför är riskerna svåra att begränsa. Vissa kemiska ämnen har välkända negativa effekter på både vår hälsa och miljön. En del av dessa ämnen ingår i
tex. bilar, kläder, plastartiklar och byggnadsmaterial. När kemiska produkter, varor och byggnader med mera tillverkas, används och skrotas, kommer de kemiska ämnena ut i miljön. Det är då risken finns att människorna utsätts för dem.

Hittills har mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter registrerats i Kemikalieinspektionens produktregister.

Hur ser det ut i länet?

Länsstyrelsen i Värmland har identifierat cirka 3 400 platser där miljöfarlig verksamhet finns eller har funnits och som kan vara förorenade. Förorenade områden är områden som förorenats av tidigare verksamheter och kan vara en risk för människors hälsa och miljön. Vanliga föroreningar är tungmetaller, olja eller annat.

Årligen åtgärdas cirka 10 områden. De flesta är sanering inför ändrad markanvändning, från industri till bostäder eller i samband med annan exploatering. Bensinstationer är den bransch där flest åtgärder vidtagits. Saneringsfonden SPIMFAB, som oljebolagen bildat gemensamt, har bekostat undersökningar och saneringar av nedlagda bensinstationer. 

Så arbetar kommunen med miljömålet

Forshaga kommun tillsammans med Munkfors började under våren 2014 arbeta fram en kemikalieplan som ska ligga till grund för arbetet med miljömålet giftfri miljö. Användandet av kemikalier i kommunerna dokumenteras och därefter börjar arbetet med att ersätta mindre bra kemikalier till mer miljövänliga.

I steg ett har skolor och förskolor granskats. En sammanställning kommer att ske för att få fram vilka typer av material som finns i till exempel leksaker, mattor och rengöringsmedel. Därefter hjälper kommunen till med att införskaffa andra, miljövänligare saker för att bidra till en bättre arbetsmiljö, minska användningen av mindre bra kemikalier, och samtidigt aktivt arbeta för målet giftfri miljö.

Projektet startade under hösten 2014 då kommunen besökte alla skolor och förskolor och granskningen blev klar under hösten 2015. Samtidigt fick personalen på plats hjälp med tips på hur de kan minska på kemikalier i barnens vardagsmiljö.

Önskar du läsa mer om miljömålet giftfri miljö kan du titta in på de länkar vi hänvisar till här på sidan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-28 av