Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Levande skogar

Forshaga kommun har ansökt om, och beviljats pengar från Landsbygdsprogrammet för att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Åtgärderna har bidragit till att uppfylla miljömålet Levande skogar.

Du hittar mer information om alla Sveriges 16 miljömål under rubriken Genvägar här på sidan.

Forshaga kommun gjorde 2017 en ansökan hos Skogsstyrelsen om miljöinvestering för Skogens miljövärden. Stödet kommer från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

I kommunen finns det skogar med höga naturvärden som behöver skötsel. Dessa marker har nu blivit åtgärdade i och med detta bidrag.

Huggningar och röjningarna har utförts på ett sådant sätt så att det ska gynna lövträden och på så sätt skapa mera lövskog. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden i vårt område som är starkt dominerat av gran. Vissa arter som är helt beroende av att det finns lövträd av olika slag i landskapet för att de ska kunna överleva.

Har det funnits kulturlämningar i området så har dessa frihuggits för att de ska synas och bevaras för framtiden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av