Till startsidan
Till startsidan

Anslutningsavgifter

När du vill ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avloppsnät måste du betala en avgift.

Anslutning

Om du vill ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avloppsnät gör du en ansökan om anslutning genom att använda vår e-tjänst anslutning till kommunalt vatten och avlopp. För att använda tjänsten behöver du en e-legitimation.

Fastighetsägare som är anslutna till kommunens VA-anläggningar måste följa bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).

Kostnad

Kostnader för anslutning ser du nedan. Anslutningsavgiften är en engångsavgift. När din fastighet är ansluten till systemet och du börjar använda vattnet betalar du förbrukningsavgift.

Alla belopp är inklusive moms.

Villa


Kostnad

Samtidig anslutning av vatten, avlopp, dagvatten

120 000 kronor

Anslutning till endast kommunalt vatten

60 000 kronor

Anslutning till endast kommunalt avlopp

80 000 kronor

Anslutning till endast kommunalt dagvatten

0 kronor

Flerbostadshus


Kostnad

Samtidig anslutning av vatten, avlopp, dagvatten

105 000 kronor

Tillkommer lägenhetsavgift (kostnad per lägenhet)

15 000 kronor

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-05