Till starsidan
Till starsidan

Förbrukningsavgifter vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp gäller från 1 januari 2022 och tills vidare.

Beslut i kommunfullmäktige 2021-11-30 §122. Alla belopp är inklusive moms. 

1. Villa och annan bebyggd bostadsfastighet

Typ

Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

4 462 kr

Fast avgift endast vatten

1 696 kr

Fast avgift endast avlopp

2 767 kr

Förbrukningsavgift vatten, per kubik

9,26 kr

Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik

15,11 kr

Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik

24,37 kr


Kommentar: Vid mer än en lägenhet i en bostadsfastighet (tvåfamiljsvilla eller flerfamiljshus), tillkommer en avgift utöver den första lägenhet med 2 637 kr/lägenhet och år).

1 A. Exempel på årskostnad för en villa, 150 m3/år

Typ

Kostnad

Fast avgift

4 462 kr

Förbrukning 150 m3 x 24,37 kr

3 656 kr

Totalt

8 118 kr


Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter per år.


1 B. Exempel på: årskostnad för ett flerbostadshus

Typ

Kostnad

Fast avgift inkl en lägenhet

4 462 kr

Lägenhetsavgift 14 lgh x 2 637 kr

36 918 kr

Förbrukning 2 000 m3 x 24,37

48 740 kr

Totalt

90 120 kr


Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter.

2. Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet

Typ

Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

1 825 kr

Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik

24,37 kr

Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik

2 636 kr

Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik

10 286 kr

Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik

24 001 kr

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-08-17