Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Förbrukningsavgifter vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp gäller från 1 januari 2020 och tills vidare.

Beslut i kommunfullmäktige 2019-12-10 §99. Alla belopp är inklusive moms. 

1. Villa och annan bebyggd bostadsfastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

3 814 kr

Fast avgift endast vatten

1 450 kr

Fast avgift endast avlopp

2 364 kr

Förbrukningsavgift vatten, per kubik

7,91 kr

Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik

12,91 kr

Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik

20,84 kr


Kommentar: Vid mer än en lägenhet i en bostadsfastighet (tvåfamiljsvilla eller flerfamiljshus), tillkommer avgift utöver den första lägenhet med 2 254 kr/lägenhet och år).


1 A. Exempel på årskostnad för en villa, 150 m3/år


Kostnad

Fast avgift

3 814 kr

Förbrukning 150 m3 x 20,84 kr

3 126 kr

Totalt

6 940 kr


Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter per år.


1 B. Exempel på: årskostnad för ett flerbostadshus


Kostnad

Fast avgift inkl en lägenhet

3 814 kr

Lägenhetsavgift 14 lgh x 2 254 kr

31 556 kr

Förbrukning 2 000 m3 x 20,84

41 680 kr

Totalt

77 050 kr

 

Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter.

2. Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

1 559 kr

Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik

20,84 kr

Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik

2 255 kr

Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik

8 792 kr

Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik

20 513 kr

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-07-05