Till startsidan
Till startsidan

Förbrukningsavgifter vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp gäller från 1 januari 2024 och tills vidare.

VA-taxa reviderad av kommunfullmäktige 2023-11-28. Alla belopp är inklusive moms.

1. Villa och annan bebyggd bostadsfastighet

Typ

Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

5 706 kr

Fast avgift endast vatten

2 168 kr

Fast avgift endast avlopp

3 538 kr

Förbrukningsavgift vatten, per kubik

11,84 kr

Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik

19,32 kr

Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik

31,16 kr


Kommentar: Vid mer än en lägenhet i en bostadsfastighet (tvåfamiljsvilla eller flerfamiljshus), tillkommer en avgift utöver den första lägenhet med 3372 kr/lägenhet och år).

1 A. Exempel på årskostnad för en villa, 150 m3/år

Typ

Kostnad

Fast avgift

5 706 kr

Förbrukning 150 m3 x 29,13 kr

4 674kr

Totalt

10 380 kr


Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter per år.


1 B. Exempel på: årskostnad för ett flerbostadshus

Typ

Kostnad

Fast avgift inkl en lägenhet

5 706 kr

Lägenhetsavgift 14 lgh x 3 152 kr

47 208 kr

Förbrukning 2 000 m3 x 29,13

62 320 kr

Totalt

115 234 kr


Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter.

2. Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet

Typ

Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

2 334 kr

Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik

31,16 kr

Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik

3 372 kr

Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik

13 153 kr

Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik

30 689 kr

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-02-02