Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-06-29
Vi måste fortsätta spara vatten!
Förbrukningen av dricksvattnet är fortsatt i högsta laget. Vi behöver alla hjälpas åt och använda det med försiktighet.
Läs mer om Vi måste fortsätta spara vatten!

Förbrukningsavgifter vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp gäller från 1 januari 2020 och tills vidare.

Beslut i kommunfullmäktige 2019-12-10 §99. Alla belopp är inklusive moms. 

1. Villa och annan bebyggd bostadsfastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

3 814 kr

Fast avgift endast vatten

1 450 kr

Fast avgift endast avlopp

2 364 kr

Förbrukningsavgift vatten, per kubik

7,91 kr

Förbrukningsavgift avlopp + dagvatten, per kubik

12,91 kr

Summa avgift vatten, avlopp, dagvatten, per kubik

20,84 kr


Kommentar: Vid mer än en lägenhet i en bostadsfastighet (tvåfamiljsvilla eller flerfamiljshus), tillkommer avgift utöver den första lägenhet med 2 254 kr/lägenhet och år.

 

1 A. Exempel på årskostnad för en villa, 150 m3/år


Kostnad

Fast avgift

3 814 kr

Förbrukning 150 m3 x 20,84 kr

3 126 kr

Totalt

6 940 kr


Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett enbostadshus som är anslutet till vatten och avlopp med en vattenmätare. Förbrukning 150 kubikmeter per år.


1 B. Exempel på: årskostnad för ett flerbostadshus


Kostnad

Fast avgift inkl en lägenhet

3 814 kr

Lägenhetsavgift 14 lgh x 2 254 kr

31 556 kr

Förbrukning 2 000 m3 x 20,84

41 680 kr

Totalt

77 050 kr

 

Kommentar: Ovan exempel på årskostnad för ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 kubikmeter.

2. Bebyggd lokalfastighet samt annan fastighet


Kostnad

Fast avgift vatten, avlopp, dagvatten

1 559 kr

Förbrukningsavgift vatten, avlopp, dagvatten per kubik

20,84 kr

Mätaravgift 1 mätare, qn 2,5 kubik

2 255 kr

Mätaravgift 2 mätare, qn 2,5 kubik

8 792 kr

Mätaravgift 3 mätare, qn 2,5 kubik

20 513 kr

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-07-06 av

Sidan uppdaterad:

2020-07-06


Anne Hellström
kommunikatör/handläggare
054-17 20 40