Till startsidan
Till startsidan

Bestämmelser kring enskilda avlopp

Det är viktigt att ha en fungerande rening av sitt enskilda avlopp. Att släppa ut avloppsvatten som inte renats ordentligt är inte tillåtet.

Bestämmelser

I miljöbalken, i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och i Forshaga kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter, finns det bestämmelser om enskilda avlopp. Det finns också vägledande texter i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) och handboken till de allmänna råden (Små avloppsanläggningar).

Reglerna säger att den som vill bygga en avloppsanläggning till vilken en vattentoalett ska anslutas måste först ha tillstånd för anläggningen. Tillstånd söker du hos miljö- och byggförvaltningen.

Om du ska anordna en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) eller ändrar en befintlig avloppsanläggning ska du lämna in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan arbetet utförs. Länk till e-tjänster och blanketter för att ansöka/anmäla inrättande eller ändring av avloppsanordning hittar du under rubriken "Gå direkt till" här på sidan.

Alla fastigheter, även fritidshus med indraget vatten, omfattas av bestämmelserna om utsläpp av avloppsvatten.

Miljösanktionsavgift

Om du bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd eller anmäla kan du få betala en miljösanktionsavgift till staten. Dessutom får du betala för miljö- och byggförvaltningens handläggning av avloppsanläggningen. Om den färdiga anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljö- och byggnämnden besluta om förbud mot att använda den.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av