Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårda ytor som gator, parkeringar och trottoarer. Varje fastighetsägare måste ta hand om dagvattnet från sin tomt.

Ta hand om dagvattnet från din tomt

I tätorter finns det ofta mycket tak och hårda ytor där vatten inte kan tränga ner i marken. För att det inte ska bli översvämning leds dagvattnet bort via stuprör och brunnar till ledningar i gatan. Via ledningarna förs dagvatten bort till ett vattendrag, oftast Klarälven.

Varje fastighetsägare är skyldig att ta hand om dagvattnet från sin fastighet, antingen på tomten eller att det leds bort via kommunens dagvattenledningar.

Om kommunen har upprättat dagvattenanslutning via ledning i mark är fastighetsägaren skyldig att koppla in sina stuprörsledningar dit. Görs inte det måste stuprännorna förses med utkastare eller ledas till en stenkista på sin egen tomt. Koppling till avloppsledning får inte ske.

Ledningsnät, anlutning till fastighet 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-06-02 av

Sidan uppdaterad:

2020-06-02