Till startsidan
Till startsidan

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak och hårda ytor som gator, parkeringar och trottoarer. Varje fastighetsägare måste ta hand om dagvattnet från sin tomt.

Ta hand om dagvattnet från din tomt

I tätorter finns det ofta mycket hårda ytor och tak där vattnet inte kan tränga ner i marken. För att det inte ska bli översvämning leds dagvattnet bort via stuprör och brunnar till ledningar i gatan. Via ledningarna förs dagvatten bort till ett vattendrag, oftast Klarälven.

Varje fastighetsägare är skyldig att ta hand om dagvattnet från sin fastighet. Antingen kan man gör det på tomten eller leda bort bort det via kommunens dagvattenledningar.

Om kommunen har upprättat dagvattenanslutning via ledning i mark är du som fastighetsägare skyldig att koppla in dina stuprörsledningar dit. Vill du inte göra det måste stuprännorna förses med utkastare eller vattnet ledas till en stenkista på din egen tomt. Du får inte koppla in dagvattnet på en avloppsledning.

Kommunen tar inte ut någon avgift för anslutning till dagvattennätet.

Ledningsnät, anlutning till fastighet 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Tecknad bild som visar en blå tunna under ett stuprör

Sidan uppdaterad:

2024-03-15