Till startsidan
Till startsidan

Eget dricksvatten

På landsbygden är det många som får sitt vatten från en egen eller samfälld brunn. Den som äger brunnen ansvarar för att vattnet är bra.

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk ansvarar själv för att vattnet har god kvalitet och är säkert att dricka. Det innebär att du har ansvar för att kontrollera och sköta om anläggningen samt ta prover på dricksvattnet. Det är också du som bör åtgärda eventuella problem.

Testa brunnens vatten

För att ha koll på vattnets kvalitet bör du ta prov på dricksvattnet minst vart tredje år – oftare om barn ska dricka av vattnet. Vid stora händelser i omgivningen, såsom översvämning eller skogsbrand kan du behöva ta ytterligare vattenprov.

Var också uppmärksam på eventuella lukt-, smak- och färgförändringar i vattnet, och se regelbundet över din dricksvattenanläggning. Du bör också ha en krisberedskap för vattenbrist, vid exempelvis torka eller strömavbrott.

För att få råd om hur du tar prov på dricksvatten i en egen brunn kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Du kan också ta kontakt direkt med ett ackrediterat laboratorium som analyserar vattnet.

Läs mer om dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk i Livsmedelsverkets broschyr (pdf). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ring via kommunens kontaktcenter 054-17 20 00 för att komma i kontakt med en miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av