Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2022-05-16
Störning Klarälvsbanan 17 maj
Planerat arbete med installation/montering av cykelräknare som sker norr om överfarten gamla vägen mot Deje gör framkomligheten där begränsad.
Läs mer om Störning Klarälvsbanan 17 maj

Kommunalt dricksvatten

Vattenverket i Forshaga producerar varje dag dricksvatten till uppemot 10 000 personer. Nu bygger vi om vattenverket för att öka kapaciteten och förbättra säkerheten.

Om dricksvattnet

På sidorna om kommunalt vatten kan du bland annat läsa om vattenmätare, hur vi renar vattnet, vattnets hårdhet, vattenkvalitet och hur du gör om du måste koka dricksvattnet.

Vattenmätare

Vattnets hårdhet

När du måste koka dricksvattnet

Ombyggnad av vattenverket

April 2021 började vi bygga om vattenverket. Vattenverket byggdes på 70-talet och även om vi gjort en del förbättringar sedan dess var det hög tid att göra en större insats. Syftet är både att utföra eftersatt underhåll och att höja kapaciteten. Dricksvatten är klassat som livsmedel och vi passar även på att se över säkerheten kring hela vattenförsörjningen. Totalt beräknar vi kostnaden till cirka 43 miljoner kronor och arbetet beräknas vara klart våren 2022.

Framöver finns även planer att bygga en reservvattentäkt i Klarälven. När den finns på plats kan vi få råvatten både från sjön Visten och Klarälven.

Ombyggnationen sker parallellt med att vattenförsörjningen pågår som vanligt. Under vissa moment kan arbetet påverka vattenproduktionen. För att så långt möjligt undvika störningar kommer vi att utföra vissa arbeten nattetid.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-03-23