Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Kommunalt dricksvatten

Vattenverket i Forshaga producerar varje dag dricksvatten till omkring 10 000 personer. Projektering pågår för att bygga om Forshaga vattenverk.

Om dricksvattnet

På sidorna om kommunalt vatten kan du bland annat läsa om vattenmätare, hur vi renar vattnet, vattnets hårdhet, vattenkvalitet och hur du gör om du måste koka dricksvattnet.

Vattenmätare

Vattnets hårdhet

När du måste koka dricksvattnet

Ombyggnad av vattenverket

Nu (april 2021) börjar arbetet med att bygga om vattenverket. Vattenverket byggdes på 70-talet och även om det gjorts en del förbättringar sedan dess är det hög tid att göra en större insats. Syftet är både att utföra eftersatt underhåll och att höja kapaciteten. Dricksvatten är klassat som livsmedel och vi passar även på att se över säkerheten kring hela vattenförsörjningen. Totalt beräknar vi kostnaden till cirka 43 miljoner kronor och arbetet ska vara klart under senare hälften av 2022.

Framöver finns även planer att bygga en reservvattentäkt i Klarälven. När den finns på plats kan vi få råvatten både från sjön Visten och Klarälven.

Ombyggnationen sker parallellt med att vattenförsörjningen pågår som vanligt. Under vissa moment kan arbetet påverka vattenproduktionen. För att så långt möjligt undvika störningar kommer vi att utföra vissa arbeten nattetid.

Samtidigt som vi bygger om vattenverket närmar vi nu oss en tid där många vill fylla sina pooler. Vi vill vi därför rekommendera att fylla poolen litet i taget och på nätterna. Ett annat alternativ är att beställa vatten från ett företag som levererar i vatten i tankbil.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-04-06