Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vattenkvalitet

Dricksvattnet i Forshaga är noga kontrollerat genom regelbundna provtagningar.

Provtagning

Vi tar många prover av vattnet. Det sköter ett godkänt laboratorium i enlighet med regler från Livsmedelsverket.  

UV-ljus

För att säkra vattnets kvalitet, är det viktigt att ha flera barriärer i vattenverket. Sedan flera år behandlar vi vattnet med bland annat UV-ljus. UV-ljus är mycket effektivt mot parasiter.

Ingen av parasiterna cryptosporidium och giardia finns i Visten eller i Forshaga vattenverk. Detta kontrollerar vi varje år.

Klor

Normalt använder vi inte klor vid rening av dricksvattnet. I samband med vattenläckor eller vid andra arbeten när det kan vara risk för bakteriepåväxt i ledningsnätet måste vi använda klor. Klor är descinficerande och förs med det renande vattnet ut i ledningsnätet. Halten klor som vi använder vid sådana tillfällen är liten och inom tillåtna gränsvärden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-11-13