Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vattenkvalitet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi kontrollerar det genom regelbundna provtagningar.

Provtagning

Vi tar många prover av vattnet. Det sköter ett godkänt laboratorium i enlighet med regler från Livsmedelsverket.  

UV-ljus

För att säkra vattnets kvalitet, är det viktigt att ha flera barriärer i vattenverket. Sedan flera år behandlar vi vattnet med bland annat UV-ljus. UV-ljus är mycket effektivt mot parasiter.

Ingen av parasiterna cryptosporidium och giardia finns i Visten eller i Forshaga vattenverk. Detta kontrolleras varje år.

Klor

Vi använder inte klor vid rening av dricksvattnet. I samband med vattenläckor eller vid andra arbeten när det kan vara risk för bakteriepåväxt i ledningsnätet måste vi använda klor. Klor är descinficerande och förs med det renande vattnet ut i ledningsnätet. Halten klor som vi använder vid sådana tillfällen är låg och inom tillåtna gränsvärden.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-03-23